Taxe- och avgiftsnämnden

Ansvarsområden, ledamöter och protokoll.

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd som Hallsbergs kommun är värdkommun för. Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Taxe- och avgiftsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Ledamöter från Hallsbergs kommun

Ledamot

Magnus Andersson (S)

Ersättare

Ulrika Björklund (M)

Protokoll

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.