Taxe- och avgiftsnämnden

Ansvarsområden, ledamöter och protokoll.

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd som Hallsbergs kommun är värdkommun för. Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors och Vingåker.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter som

  • inkomstförfrågan
  • inkomstregistrering
  • fastställande av avgift
  • omprövning av avgiftsbeslut
  • besvärshantering
  • dokumentation.

Information om taxor och avgifter för vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.