För dig som är förtroendevald

Grundläggande information om ditt uppdrag. Mötesteknik, lagstiftning, surfplatta som arbetsverktyg, arvoden och avsägning från uppdrag med mera.