Kallelser och protokoll

Läs kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Kommunfullmäktige - kallelser

Kommunfullmäktige - protokoll

Kommunstyrelsen - kallelser

Kommunstyrelsen - protokoll

2020

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna orginaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Handlingarna som ligger i protokollsdokumenten kan vara ofullständiga tills det slutgiltiga beslutet har tagits. I ett ärendes tjänsteskrivelse kan du se vilken instans som tar det slutgiltiga beslutet.

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Bildningsnämnden - kallelser

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Bildningsnämnden - protokoll

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott - kallelser

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott - protokoll

Drift- och servicenämnden - kallelser

Drift- och servicenämnden - protokoll

Social- och arbetsmarknadsnämnden - kallelser

Social- och arbetsmarknadsnämnden - protokoll

Taxe- och avgiftsnämnden - protokoll

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Valnämnden - protokoll

2020

2019

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kommunala pensionärsrådet - protokoll

Kommunala handikapprådet - protokoll

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.