Kallelser och protokoll

Läs kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Kommunfullmäktige - kallelser

Kommunfullmäktige - protokoll

Kommunstyrelsen - kallelser

Kommunstyrelsen - protokoll

Bildningsnämnden - kallelser

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Bildningsnämnden - protokoll

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott - kallelser

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott - protokoll

Drift- och servicenämnden - kallelser

Drift- och servicenämnden - protokoll

Social- och arbetsmarknadsnämnden - kallelser

Social- och arbetsmarknadsnämnden - protokoll

Taxe- och avgiftsnämnden - protokoll

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Valnämnden - protokoll

2020

2019

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kommunala pensionärsrådet - protokoll

Kommunala handikapprådet - protokoll

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.