Myndighetsnämnden

Ansvarsområden, ordförande och ledamöter.

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om myndighetsutövning där det är kommunen eller nämnden själv som är part. Det gör man för att undvika en jävssituation. Det kan till exempel handla om bygglov eller ett föreläggande om åtgärd inom en livsmedelsverksamhet.

Stödjande förvaltning

Myndighetsnämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Hans Karlsson (S), ordförande
Theres Andersson (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), ledamot

Sammanträdestider


Myndighetsnämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

15

17.00

Juni

14

15.00

September

27

17.00

December

22

17.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.