Myndighetsnämnden

Ansvarsområden, ordförande och ledamöter.

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om myndighetsutövning där det är kommunen eller nämnden själv som är part. Det gör man för att undvika en jävssituation. Det kan till exempel handla om bygglov eller ett föreläggande om åtgärd inom en livsmedelsverksamhet.

Stödjande förvaltning

Myndighetsnämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Hans Karlsson (S), ordförande
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), ledamot

Sammanträdestider

Myndighetsnämndens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Februari

10

16.30

Maj

4

16.30

September

21

16.30

December

14

16.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.