Myndighetsnämnden

Ansvarsområden, ordförande och ledamöter.

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om myndighetsutövning där det är kommunen eller nämnden själv som är part. Det gör man för att undvika en jävssituation. Det kan till exempel handla om bygglov eller ett föreläggande om åtgärd inom en livsmedelsverksamhet.

Stödjande förvaltning

Myndighetsnämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Hans Karlsson (S), ordförande

Theres Andersson (S), vice ordförande

Inger Hellqvist (C), ledamot

Sammanträdestider 2022

Februari

28 februari, klockan 17.00

Juni

13 juni, klockan 17.00

September

26 september, klockan 17.00

December

19 december, klockan 17.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.