Myndighetsnämnden

Ansvarsområden, ordförande och ledamöter.

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om myndighetsutövning där det är kommunen eller nämnden själv som är part. Det gör man för att undvika en jävssituation. Det kan till exempel handla om bygglov eller ett föreläggande om åtgärd inom en livsmedelsverksamhet.

Stödjande förvaltning

Myndighetsnämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Ordförande: Hans Karlsson (S)

Vice ordförande: Theres Andersson (S)

Ledamot: Jimmy Olsson (SD)

Sammanträdestider

Februari

27 februari, klockan 17.00

Juni

12 juni, klockan 17.00

September

25 september, klockan 17.00

December

18 december, klockan 17.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.