Valnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter och protokoll.

Ansvarsområden

Valnämnden ansvarar för val till kommun, landsting och riksdag (allmänna val), val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Stödjande förvaltning

Valnämnden stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Niklas Nilsson (S), ordförande
Hans Karlsson (S), förste vice ordförande
Doris Fröberg (C), andre vice ordförande

Ledamöter
Anna-Karin Ryefalk (S)
Anna Åström (S)
Lennart Pettersson (M)
Jane Svedhjelm (SD)

Ersättare
Bernth Gahm (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Hans Bengtsson (S)
Sören Pettersson (V)
Inger Hellqvist (C)
Kerstin Rennerfelt (L)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Protokoll

2021

2020

2019

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.