Valnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter och protokoll.

Ansvarsområden

Valnämnden ansvarar för

  • val till kommun, region och riksdag (allmänna val)
  • val till Europaparlamentet
  • folkomröstningar

Stödjande förvaltning

Valnämnden stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Ordförande

Ordförande: Niklas Nilsson (S)

Förste vice ordförande: Doris Fröberg (C)

Andre vice ordförande: Lennart Pettersson (M)

Ledamöter

Anna Åström (S)

Tomas Jonasson (S)

Helén Svensson (MP)

Dan Fredriksson (SD)

Ersättare

Bernth Gahm (S)

Ewa-Rosa Sliwinska (S)

Conny Larsson (S)

Carina Eklund (S)

Gustav Strömberg (M)

Sören Pettersson (V)

Per Sundevall (SD)

Protokoll

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.