Gemensamma nämnder

De gemensamma nämnderna Hallsbergs kommun medverkar i.

En gemensam nämnd är en samverkan mellan flera kommuner eller regioner.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Värdkommun: Kumla

Om Sydnärkes överförmyndarnämnd på Kumla kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Sydnärkes IT-nämnd

Värdkommun: Lekeberg

Om Sydnärkes IT-nämnd på Lekebergs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Sydnärkes lönenämnd

Värdkommun: Kumla

Kumla kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice

Huvudman: Region Örebro län

Om gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.