Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Februari

28 februari

April

25 april

Juni

13 juni

September

26 september

Oktober

24 oktober

November

28 november

December

19 december

Kommunstyrelsen

Februari

8 februari 08.30

April

5 april 08.30

Maj

31 maj 08.30

September

13 september 08.30

Oktober

11 oktober 08.30

November

15 november 08.30

December

6 december 08.30

Bildningsnämnden

Februari

1 februari, klockan 08.30

Mars

1 mars, klockan 08.30

29 mars, klockan 08.30

Maj

10 maj, klockan 08.30 - heldag

Juni

14 juni, klockan 08.30

Augusti

30 augusti, klockan 08.30

Oktober

4 oktober, klockan 08.30

25 oktober, klockan 08.30

November

22 november, klockan 08.30 - heldag

December

20 december, klockan 08.30

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Mars

8 mars, klockan 14.00

Maj

17 maj, klockan 14.00

September

6 september, klockan 14.00

November

29 november, klockan 14.00

Drift- och servicenämnden

Februari

9 februari, klockan 08.00

Mars

23 mars, klockan 08.00

April

20 april, klockan 08.00

Maj

25 maj, klockan 08.00

Juni

22 juni, klockan 08.00

September

28 september, klockan 08.00

Oktober

26 oktober, klockan 08.00

November

23 november, klockan 08.00

December

21 december, klockan 08.00

Myndighetsnämnden

Februari

28 februari, klockan 17.00

Juni

13 juni, klockan 17.00

September

26 september, klockan 17.00

December

19 december, klockan 17.00

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Februari

23 februari, klockan 13.00

Mars

23 mars, klockan 13.00

April

27 april, klockan 13.00

Maj

25 maj, klockan 13.00

Juni

22 juni, klockan 13.00

September

28 september, klockan 13.00

Oktober

26 oktober, klockan 13.00

November

23 november, klockan 13.00

December

21 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.