Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

28

18.30

April

25

18.30

Juni

13

18.30

September

26

18.30

Oktober

24

18.30

November

28

18.30

December

19

18.30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

8

08.30

April

5

08.30

Maj

31

08.30

September

13

08.30

Oktober

11

08.30

November

15

08.30

December

6

08.30

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

1

08.30

Mars

1

08.30

Mars

29

08.30

Maj

10

Heldag

Juni

14

08.30

Augusti

30

08.30

Oktober

4

08.30

Oktober

25

08.30

November

22

Heldag

December

20

08.30


Kultur och fritidsutskottets sammanträdestider 2022

Månad

Datum

Tid

Mars

8

14.00

Maj

17

14.00

September

6

14.00

November

29

14.00

Drift- och servicenämnden


Drift- och servicenämndens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

9

08.00

Mars

23

08.00

April

20

08.00

Maj

25

08.00

Juni

22

08.00

September

28

08.00

Oktober

26

08.00

November

23

08.00

December

21

08.00

Myndighetsnämnden


Myndighetsnämndens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

28

17.00

Juni

13

17.00

September

26

17.00

December

19

17.00

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

23

13.00

Mars

23

13.00

April

27

13.00

Maj

25

13.00

Juni

22

13.00

September

28

13.00

Oktober

26

13.00

November

23

13.00

December

21

13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.