Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

28

18.30

April

25

18.30

Juni

13

18.30

September

26

18.30

Oktober

24

18.30

November

28

18.30

December

19

18.30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

8

08.30

April

5

08.30

Maj

31

08.30

September

13

08.30

Oktober

11

08.30

November

15

08.30

December

6

08.30

Bildningsnämnden

1 februari, klockan 08.30

1 mars, klockan 08.30

29 mars, klockan 08.30

10 maj, klockan 08.30 - heldag

14 juni, klockan 08.30

30 augusti, klockan 08.30

4 oktober, klockan 08.30

25 oktober, klockan 08.30

22 november, klockan 08.30 - heldag

20 december, klockan 08.30

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

8 mars, klockan 14.00

17 maj, klockan 14.00

6 september, klockan 14.00

29 november, klockan 14.00

Drift- och servicenämnden

9 februari, klockan 08.00

23 mars, klockan 08.00

20 april, klockan 08.00

25 maj, klockan 08.00

22 juni, klockan 08.00

28 september, klockan 08.00

26 oktober, klockan 08.00

23 november, klockan 08.00

21 december, klockan 08.00

Myndighetsnämnden

28 februari, klockan 17.00

13 juni, klockan 17.00

26 september, klockan 17.00

19 december, klockan 17.00

Social- och arbetsmarknadsnämnden

23 februari, klockan 13.00

23 mars, klockan 13.00

27 april, klockan 13.00

25 maj, klockan 13.00

22 juni, klockan 13.00

28 september, klockan 13.00

26 oktober, klockan 13.00

23 november, klockan 13.00

21 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.