Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

15

18.30

April

26

18.30

Juni

14

18.30

September

27

18.30

Oktober

25

18.30

November

29

18.30

December

20

18.30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

2

08.30

April

13

08.30

Juni

1

08.30

September

14

08.30

Oktober

12

08.30

November

16

08.30

December

7

08.30

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

9

08.30

Mars

9

08.30

April

20

Heldag

Maj

18

08.30

Juni

15

08.30

Augusti

24

08.30

September

21

08.30

Oktober

26

08.30

November

23

Heldag

December

14

08.30


Kultur och fritidsutskottets sammanträdestider 2021

Månad

Datum

Tid

Mars

2

13.00

April

27

13.00

September

8

13.00

November

2

13.00

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämndens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Februari

12

08.00

Mars

18

08.00

April

29

08.00

Maj

20

08.00

Juni

17

08.00

September

16

08.00

Oktober

14

08.00

November

18

08.00

December

16

08.00

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämndens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Februari

10

16.30

Maj

4

16.30

September

21

16.30

December

14

16.30

Revisorerna

Revisorernas sammanträden 2020

Månad

Dag

Tid

Plats

Januari

15

13.00 - 17.00

Lokal - Dovra

Februari

19

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

Mars

19

13.00 - 17.00

Lokal - Avern

April

22

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

Maj

13

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

Juni

17

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

Augusti

12

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

September

15

13.00 - 17.00

Lokal - Avern

Oktober

14

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

November

18

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

December

16

13.00 - 17.00

Lokal - Tisaren

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Februari

11

08.30

Mars

25

13.00

April

29

13.00

Maj

27

13.00

Juni

17

13.00

Augusti

26

13.00

Oktober

1

13.00

Oktober

28

13.00

November

18

13.00

December

16

13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.