Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Februari

26 februari

April

22 april

Juni

10 juni

September

23 september

Oktober

21 oktober

November

18 november

December

16 december

Kommunstyrelsen

Februari

6 februari

April

9 april

Maj

28 maj

September

10 september

Oktober

8 oktober

November

5 november

December

3 december

Bildningsnämnden

Januari

30 januari 08.30

Februari

27 februari, klockan 13.00

April

16 april, heldag

Maj

14 maj, klockan 13.00

Juni

11 juni, klockan 08.30

Augusti

27 augusti, klockan 08.30

Oktober

1 oktober, klockan 08.30

22 oktober, klockan 08.30

November

19 november, heldag

December

17 december, klockan 08.30

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Mars

12 mars, klockan 14.30

Maj

21 maj, klockan 14.30

September

10 september, klockan 14.30

November

12 november, klockan 14.30

Drift- och servicenämnden 2023

Februari

7 februari, klockan 08.30

Mars

20 mars, klockan 08.30

April

24 april, klockan 08.30

Maj

22 maj, klockan 08.30

Juni

19 juni, klockan 08.30

September

18 september, klockan 08.30

Oktober

16 oktober, klockan 08.30

November

20 november, klockan 08.30

December

18 december, klockan 08.30

Myndighetsnämnden 2023

Februari

26 februari, klockan 17.00

Juni

10 juni, klockan 17.00

September

23 september, klockan 17.00

December

16 december, klockan 17.00

Social- och arbetsmarknadsnämnden 2023

Februari

7 februari, klockan 13.00

Mars

20 mars, klockan 13.00

April

24 april, klockan 13.00

Maj

22 maj, klockan 13.00

Juni

19 juni, klockan 13.00

September

18 september, klockan 13.00

Oktober

16 oktober, klockan 13.00

November

20 november, klockan 13.00

December

18 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.