Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Februari

27 februari

April

24 april

Juni

12 juni

September

25 september

Oktober

23 oktober

November

20 november

December

18 december

Kommunstyrelsen

Februari

7 februari 08.30

April

11 april 08.30

Maj

30 maj 08.30

September

12 september 08.30

Oktober

10 oktober 08.30

November

7 november 08.30

December

5 december 08.30

Bildningsnämnden

Januari

31 januari 08.30

Februari

28 februari, klockan 08.30

Mars

28 mars, klockan 08.30 - heldag

Maj

9 maj, klockan 08.30

Juni

13 juni, klockan 08.30

Augusti

29 augusti, klockan 08.30

Oktober

3 oktober, klockan 08.30

24 oktober, klockan 08.30

November

21 november, klockan 08.30 - heldag

December

19 december, klockan 08.30

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Mars

7 mars, klockan 14.30

Maj

16 maj, klockan 14.30

September

12 september, klockan 14.30

November

14 november, klockan 14.30

Drift- och servicenämnden

Januari

11 januari, klockan 08.30

Februari

8 februari, klockan 08.30

Mars

22 mars, klockan 08.30

April

26 april, klockan 08.30

Maj

24 maj, klockan 08.30

Juni

21 juni, klockan 08.30

September

27 september, klockan 08.30

Oktober

25 oktober, klockan 08.30

November

22 november, klockan 08.30

December

20 december, klockan 08.30

Myndighetsnämnden

Februari

27 februari, klockan 17.00

Juni

12 juni, klockan 17.00

September

25 september, klockan 17.00

December

18 december, klockan 17.00

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Januari

4 januari, klockan 13.00

Februari

22 februari, klockan 13.00

Mars

22 mars, klockan 13.00

April

26 april, klockan 13.00

Maj

24 maj, klockan 13.00

Juni

21 juni, klockan 13.00

September

27 september, klockan 13.00

Oktober

25 oktober, klockan 13.00

November

22 november, klockan 13.00

December

20 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.