Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

15

18.30

April

26

18.30

Juni

14

18.30

September

27

18.30

Oktober

25

18.30

November

29

18.30

December

20

18.30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

2

08.30

April

13

08.30

Juni

1

08.30

September

14

08.30

Oktober

12

08.30

November

16

08.30

December

7

08.30

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

9

08.30

Mars

9

08.30

April

20

Heldag

Maj

18

08.30

Juni

15

08.30

Augusti

24

08.30

September

21

08.30

Oktober

26

08.30

November

23

Heldag

December

14

08.30


Kultur och fritidsutskottets sammanträdestider 2021

Månad

Datum

Tid

Mars

2

13.00

April

27

13.00

September

8

13.00

November

2

13.00

Drift- och servicenämnden


Drift- och servicenämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

17

08.00

Mars

24

08.00

April

28

08.00

Maj

19

08.00

Juni

23

08.00

September

22

08.00

Oktober

13

08.00

Oktober

28

08.00

November

24

08.00

December

22

08.00

Myndighetsnämnden


Myndighetsnämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

15

17.00

Juni

14

15.00

September

27

17.00

December

22

17.00

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

16

13.00

Mars

24

13.00

April

28

13.00

Maj

26

13.00

Juni

23

13.00

September

22

13.00

Oktober

20

13.00

November

24

13.00

December

22

13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.