Mötestider

Se sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Månad

Datum

Tid

Februari

11

18.30

Mars

25

18.30

April

29

18.30

Juni

10

18.30

September

23

18.30

Oktober

28

18.30

November

25

18.30

December

16

18.30

Kommunfullmäktiges sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Februari

10

18.30

Mars

23

18.30

Maj

4

18.30

Juni

15

18.30

September

21

18.30

Oktober

19

18.30

November

23

18.30

December

14

18.30

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

22

08.30

Mars

5

08.30

April

9

08.30

Maj

21

08.30

September

3

08.30

Oktober

8

08.30

November

5

08.30

December

3

08.30

Kommunstyrelsens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Januari

21

08.30

Mars

3

08.30

April

21

08.30

Maj

26

08.30

September

1

08.30

September

29

08.30

November

10

08.30

December

1

08.30

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens sammanträden 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

29

08.30

Februari

26

08.30

Mars

26

08.30

April

23

08.30

Maj

14

08.30

Juni

18

08.30

Augusti

27

08.30

Oktober

1

08.30

Oktober

29

08.30

November

19

08.30

December

17

08.30

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämndens sammanträden

Månad

Datum

Tid

Januari

9

09.00

Januari

30

09.00

Mars

6

09.00

April

17

09.00

Maj

22

09.00

Juni

19

09.00

September

18

09.00

Oktober

23

09.00

November

20

09.00

December

18

09.00

Revisorerna

Revisorernas sammanträden

Månad

Dag

Tid

Plats

Februari

19

13.00 - 16.00

Lokal - Avern

April

2

13.00 - 16.00

Lokal - Dovra

April

12

13.00 - 16.00

Lokal - Avern

Maj

15

13.00 - 16.00

Lokal - Tisaren

Juni

11

13.00 - 16.00

Lokal - Avern

Augusti

20

13.00 - 16.00

Lokal - Avern

September

17

13.00 - 16.00

Lokal - Dovra

Oktober

15

13.00 - 16.00

Lokal - Tisaren

November

19

13.00 - 16.00

Lokal - Tisaren

December

11

13.00 - 16.00

Lokal - Avern

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2019

Månad

Datum

Tid

Februari

6

13.00

Mars

6

13.00

April

3

13.00

Maj

29

13.00

Juni

19

13.00

September

11

13.00

Oktober

2

13.00

Oktober

30

13.00

November

27

13.00

December

18

13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.