Kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i övergripande frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Vart fjärde år väljer invånarna politiker till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges ansvar ingår bland annat att

  • Ta beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I Hallsbergs kommunfullmäktige sitter 45 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder 8 - 10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Dagordningen kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla.

Se anslag på kommunens anslagstavla

Ordförande och ledamöter

Ordförande

Hans Karlsson (S), ordförande
Theres Andersson (S), förste vice ordförande
Inger Hellqvist (C), andre vice ordförande

Ledamöter

Socialdemokraterna

Magnus Andersson

Jamal Bayazidi

Toni Blanksvärd

Christel Forsberg

Birgitta Kumblad

Christina Johansson

Conny Larsson

Thomas Larsson

Siw Lunander

Kjell Rapp

Catrin Rusthoi

Anna-Karin Ryefalk

Victoria Rydén

Ewa-Rosa Sliwinska

Ulf Ström

Veronica Wallgren

Sverigedemokraterna

Benny Albertsson

Dan Fredriksson

Elin Jensen

Jarmo Kurvinen

Oscar Lundqvist

Vakant

Jimmy Olsson

Joakim Rosén

Moderata samlingspartiet

Ann-Christine Appelqvist

Torbjörn Appelqvist

Mattias Björklund

Ulrika Björklund

Calin McQuillan

Emelie McQuillan

Lennart Pettersson

Centerpartiet

Gösta Hedlund

Ann-Sofie Johansson

Anders Lycketeg

Vänsterpartiet

Peter Tillman

Veronica Löfling

Tryggve Thyresson

Kristdemokraterna

Lena Gunnarsson

Martin Pettersson

Liberalerna

Erik Storsveden

Miljöpartiet

Andreas Tranderyd

Politiskt oberoende

Andreas Zackrisson

Ersättare

Aminatu Bello (S)

Linus Andersson (S)

Bernth Gahm(S)

Joakim Hedelind (S)

Peter Hörlin (S)

Berit Larsson (S)

Lillemor Petterson (S)

Andreas Svahn (S)

Mathias Sevesson (S)

Christian Eriksson (SD)

Rikard Bergström (M)

Sandra Hamilton (M)

Olle Isacsson (M)

Mathias Olsson (M)

Yngve Lindholm (C)

Doris Fröberg (C)

Clas Josefson (C)

Sören Pettersson (V)

Göril Thyresson (V) 

Andreas Glad (KD)

Ingela Hagenfors (KD)

Jaana Storsveden (L)

Gert Öhlin (L)

Linda Eng (MP)

Markus Eriksson Nordkvist (MP)

Mandatfördelning

Socialdemokraterna: 18 mandat.

Sverigedemokraterna: 8 mandat.

Moderaterna: 7 mandat.

Centerpartiet: 5 mandat.

Vänsterpartiet: 3 mandat.

Kristdemokraterna: 2 mandat.

Liberalerna: 1 mandat.

Miljöpartiet: 1 mandat.

Protokoll

2022

2021

2020

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Kallelser

2022

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider 2022

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Februari

28 februari

April

25 april

Juni

13 juni

September

26 september

Oktober

24 oktober

November

28 november

December

19 december

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Under fullmäktiges sammanträden kan du ställa en fråga till en ledamot. Frågan ska handla om något av de ärenden som finns på sammanträdets dagordning.

Det är bra om du ställer frågan till en viss person. Till exempel till ordföranden i en nämnd eller till oppositionens företrädare i nämnden. Under frågestunden ska ingen debatt förekomma.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.