Kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i övergripande frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Vart fjärde år väljer invånarna politiker till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges ansvar ingår bland annat att

  • Ta beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I Hallsbergs kommunfullmäktige sitter 45 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder 8 - 10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Dagordningen kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla.

Se anslag på kommunens anslagstavla

Ordförande och ledamöter

Hans Karlsson, ordförande
Inga-Britt Ritzman (S), förste vice ordförande
Inger Hellqvist (C), andre vice ordförande

Socialdemokraterna

Börje Andersson
Magnus Andersson
Theres Andersson
Jamal Bayazidi
Toni Blanksvärd
Christel Forsberg
Halmat Hosayn
Birgitta Kumblad
Christina Johansson
Conny Larsson
Thomas Larsson
Siw Lunander
Catrin Rusthoi
Victoria Rydén
Ulf Ström
Veronica Wallgren

Sverigedemokraterna

Benny Albertsson
Elin Jensen
Jarmo Kurvinen
Oscar Lundqvist
Lars-Ove Nilsson
Jimmy Olsson
Jussi Rinne
Joakim Rosén

Moderata samlingspartiet

Ann-Christine Appelqvist
Torbjörn Appelqvist
Rikard Arveden
Mattias Björklund
Ulrika Björklund
Calin McQuillan
Lennart Pettersson

Centerpartiet

Gösta Hedlund
Ann-Sofie Johansson
Anders Lycketeg
Erik Teerikoski

Vänsterpartiet

Towe Jegeros
Veronica Löfling
Tryggve Thyresson

Kristdemokraterna

Lena Gunnarsson
Martin Pettersson

Liberalerna

Erik Storsveden

Miljöpartiet

Andreas Tranderyd

Ersättare

Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Peter Hörlin (S)
Lillemor Petterson (S)
Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Andreas Svahn (S)
Christian Eriksson (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Sandra Hamilton (M)
Emelie McQuillan (M)
David Romell (M)
Ewa Unevik (M)
Mattias Nordenflycht Bjurenholt (M)
Ulrika Lycketeg (C)
Andreas Zakrisson (C)
Sören Pettersson (V)
Peter Tillman (V) 
Andreas Glad (KD)
Ingela Hagenfors (KD)
Fredrik Askhem (L)
Jaana Storsveden (L)
Linda Eng (MP)
Lotta Öhlund (MP)

Protokoll

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna orginaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kallelser

Sammanträdestider

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Månad

Datum

Tid

Februari

11

18.30

Mars

25

18.30

April

29

18.30

Juni

10

18.30

September

23

18.30

Oktober

28

18.30

November

25

18.30

December

16

18.30

Mandatfördelning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

18

Sverigedemokraterna

8

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Under fullmäktiges sammanträden kan du ställa en fråga till en ledamot. Frågan ska handla om något av de ärenden som finns på sammanträdets dagordning.

Det är bra om du ställer frågan till en viss person, till exempel ordföranden i en nämnd, eller oppositionens företrädare i nämnden. Under frågestunden ska ingen debatt förekomma.