Kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i övergripande frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Vart fjärde år väljer invånarna politiker till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges ansvar ingår bland annat att

  • Ta beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I Hallsbergs kommunfullmäktige sitter 45 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder 8 - 10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Dagordningen kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla.

Se anslag på kommunens anslagstavla

Ordförande och ledamöter

Kommunfullmäktige

Ordförande

Hans Karlsson (S), ordförande

Theres Andersson (S), förste vice ordförande

Jimmy Olsson (SD), andre vice ordförande

Ledamöter

Socialdemokraterna

Magnus Andersson

Siw Lunander

Henrik Axelsson

Christina Johansson

Peter Björk

Ulf Ström

Veronica Wallgren

Victoria Rydén

Thomas Larsson

Christel Forsberg

Peter Hörlin

Lillemor Pettersson

Conny Larsson

Jessica Erichsen

Christian Selg Enander

Sverigedemokraterna

Oscar Lundqvist

Elin Jensen

Dan Fredriksson

Benny Albertsson

Viktoria Svanberg

Martin Albertsson

Matilda Konkel

Per Sundevall

Johnny Ring

Moderata samlingspartiet

Rikard Bergström

Lennart Pettersson

Olle Isacsson

Ingemar Hallberg

Malin Karlsson

Ann-Christine Appelqvist

Andreas Zakrisson

Centerpartiet

Gösta Hedlund

Inger Hellqvist

Sverker Dahlander

Ann-Sofie Johansson

Vänsterpartiet

Tryggve Thyresson

Veronica Löfling

Kristdemokraterna

Martin Pettersson

Vakant

Liberalerna

Erik Storsveden

Miljöpartiet

Andreas Tranderyd

Politiskt oberoende

Ulrika Björklund

Ersättare

Anders Sigurdsson (S)

Magnus Fahlström (S)

Ewa-Rosa Sliwinska (S)

Tomas Wetterberg (S)

Emma Gustafsson (S)

Andreas Svahn (S)

Matilda Ernkrans (S)

Joakim Hedelind (S)

Lotta Öhlund (S)

Pierre Weigl (SD)

Mattias Vikingsvärd (SD)

Ted Andersson (SD)

Ann-Christin Nordqvist Bjerneus (SD)

Åke Johansson (SD)

Torbjörn Appelqvist (M)

Anders Karlsson (M)

Ågot Nordin (M)

Sawpon Reza (M)

Anders Lycketeg (C)

Laura Hedlund (C)

Peter Tillman (V)

Göril Thyresson (V)

Gert Öhlin (L)

Jaana Storsveden (L)

Helén Svensson (MP)

Markus Eriksson Nordkvist (MP)

Mandatfördelning

Socialdemokraterna: 17 mandat.

Sverigedemokraterna: 10 mandat.

Moderaterna: 8 mandat.

Centerpartiet: 4 mandat.

Vänsterpartiet: 2 mandat.

Kristdemokraterna: 2 mandat.

Liberalerna: 1 mandat.

Miljöpartiet: 1 mandat.

Protokoll

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Kallelser

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

2023

Februari

27 februari

April

24 april

Juni

12 juni

September

25 september

Oktober

23 oktober

November

20 november

December

18 december

Webbsändning

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Under fullmäktiges sammanträden kan du ställa en fråga till en ledamot. Frågan ska handla om något av de ärenden som finns på sammanträdets dagordning.

Det är bra om du ställer frågan till en viss person. Till exempel till ordföranden i en nämnd eller till oppositionens företrädare i nämnden. Under frågestunden ska ingen debatt förekomma.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.