Kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i övergripande frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Vart fjärde år väljer invånarna politiker till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges ansvar ingår bland annat att

  • Ta beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I Hallsbergs kommunfullmäktige sitter 45 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder 7 - 10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Dagordningen kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla.

Se anslag på kommunens anslagstavla

Se webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben medan de pågår. Du kan även se dem i efterhand, inspelningen finns tillgänglig i två veckor efter sammanträdet.

Just nu finns ingen aktuell webbsändning.

Ordförande och ledamöter

Mandatfördelning

Socialdemokraterna: 17 mandat.

Sverigedemokraterna: 10 mandat.

Moderaterna: 8 mandat.

Centerpartiet: 4 mandat.

Vänsterpartiet: 2 mandat.

Kristdemokraterna: 2 mandat.

Liberalerna: 1 mandat.

Miljöpartiet: 1 mandat.

Protokoll

2024

2023

2022

2021

2020

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Kallelser

2024

2023

2022

2021

2020

Sammanträdestider

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Februari

26 februari

April

22 april

Juni

10 juni

September

23 september

Oktober

21 oktober

November

18 november

December

16 december

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Under fullmäktiges sammanträden kan du ställa en fråga till en ledamot. Frågan ska handla om något av de ärenden som finns på sammanträdets dagordning.

Det är bra om du ställer frågan till en viss person. Till exempel till ordföranden i en nämnd eller till oppositionens företrädare i nämnden. Under frågestunden ska ingen debatt förekomma.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.