Kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i övergripande frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Vart fjärde år väljer invånarna politiker till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges ansvar ingår bland annat att

  • Ta beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

I Hallsbergs kommunfullmäktige sitter 45 folkvalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder 8 - 10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Dagordningen kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla.

Se anslag på kommunens anslagstavla

Ordförande och ledamöter

Hans Karlsson, ordförande
Theres Andersson (S), förste vice ordförande
Inger Hellqvist (C), andre vice ordförande

Socialdemokraterna

Magnus Andersson
Jamal Bayazidi
Toni Blanksvärd
Christel Forsberg
Birgitta Kumblad
Christina Johansson
Conny Larsson
Thomas Larsson
Siw Lunander
Kjell Rapp
Catrin Rusthoi
Anna-Karin Ryefalk
Victoria Rydén
Ewa-Rosa Sliwinska
Ulf Ström
Veronica Wallgren

Sverigedemokraterna

Benny Albertsson
Dan Fredriksson
Elin Jensen
Jarmo Kurvinen
Oscar Lundqvist
Lars-Ove Nilsson
Jimmy Olsson
Joakim Rosén

Moderata samlingspartiet

Ann-Christine Appelqvist
Torbjörn Appelqvist
Mattias Björklund
Ulrika Björklund
Calin McQuillan
Emelie McQuillan
Lennart Pettersson

Centerpartiet

Gösta Hedlund
Ann-Sofie Johansson
Anders Lycketeg

Vänsterpartiet

Peter Tillman
Veronica Löfling
Tryggve Thyresson

Kristdemokraterna

Lena Gunnarsson
Martin Pettersson

Liberalerna

Erik Storsveden

Miljöpartiet

Andreas Tranderyd

Politiskt oberoende

Andreas Zackrisson

Ersättare

Aminatu Bello (S)
Linus Andersson (S)
Bernth Gahm(S)
Joakim Hedelind (S)
Vakant (S)
Peter Hörlin (S)
Berit Larsson (S)
Lillemor Petterson (S)
Andreas Svahn (S)
Christian Eriksson (SD)
Rikard Bergström (M)
Sandra Hamilton (M)
Olle Isacsson (M)
Mathias Olsson (M)
Yngve Lindholm (C)
Doris Fröberg (C)
Clas Josefson (C)
Sören Pettersson (V)
Göril Thyresson (V) 
Andreas Glad (KD)
Ingela Hagenfors (KD)
Jaana Storsveden (L)
Gert Öhlin (L)
Linda Eng (MP)
Markus Eriksson Nordkvist (MP)

Mandatfördelning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

18

Sverigedemokraterna

8

Moderaterna

7

Centerpartiet

5

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

1

Miljöpartiet

1

Protokoll

Kallelser

Sammanträdestider

Mötena hålls kl. 18.30 i Alléskolans aula om inget annat meddelas.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Månad

Datum

Tid

Februari

28

18.30

April

25

18.30

Juni

13

18.30

September

26

18.30

Oktober

24

18.30

November

28

18.30

December

19

18.30

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Under fullmäktiges sammanträden kan du ställa en fråga till en ledamot. Frågan ska handla om något av de ärenden som finns på sammanträdets dagordning.

Det är bra om du ställer frågan till en viss person. Till exempel till ordföranden i en nämnd eller till oppositionens företrädare i nämnden. Under frågestunden ska ingen debatt förekomma.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.