Dokumentation i socialtjänsten samt hälso- och sjukvården

Se hur personalen dokumenterar och vilka lagar som styr.

All personal inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvård har skyldighet att dokumentera. Det regleras i socialtjänstlagen och patientdatalagen.

Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet. Den ska också utvisa faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta för att säkerställa att patienten får en god och säker vård.

Det framgår av bestämmelserna i

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.