Mobil dokumentation i hemtjänsten

Se hur kommunen arbetar med mobil dokumentation i hemtjänsten och hur personliga uppgifter hanteras.

Hallsbergs kommun använder mobil dokumentation inom hemtjänsten. Syftet med systemet är att kvalitetssäkra information och dokumentation.

Så fungerar det

Personalen har med sig en mobiltelefon. I den finns information om vilka personer de ska besöka. Det finns också information om vilket stöd och vilka insatser som ska utföras.

Även vid oplanerade besök har personalen tillgång till den information de behöver för att kunna utföra insatser. Till exempel om personalen åker hem till en brukare som larmat.

Personalen rapporterar och dokumenterar med mobiltelefonen i samband med besöket. Där beskrivs de insatser som utförts och eventuella avvikelser.

Personliga uppgifter

Inga uppgifter lagras i mobiltelefonen utan överförs direkt till kommunens verksamhetssystem. Varje medarbetare har sitt personliga användarnamn och lösenord. Medarbetaren har bara behörighet att se information om de brukare hen ska besöka.

Om en personal skulle råka tappa sin telefon är alltså informationen skyddad. Mobiltelefonen används även till så kallad nyckelfri hemtjänst, det vill säga att personal låser upp hos brukaren via mobiltelefonen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.