Uppsökande verksamhet till äldre

Läs om social- och arbetsmarknadsförvaltningens uppsökande verksamhet i samarbete med väntjänsten.

Samtal och hembesök

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför en uppsökande verksamhet en gång per år. Verksamheten görs i samverkan med väntjänsten. Du som fyller 78 år under året blir uppringd och erbjuden ett hembesök. Under hembesöket får du information om vilka former av stöd och hjälp som finns för dig.

Väntjänsten

I Hallsberg finns en väl fungerande väntjänst som är tänkt att vara en länk mellan socialtjänsten och kommunens seniorer.

Mer om kommunens väntjänst

Seniordagen

En dag per år arrangeras en seniordag. Under dagen hålls en föreläsning. Representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar.

Du som fyller 78 år under året får en särskild inbjudan, men alla seniorer är välkomna.

Socialnämndens ansvar

Socialnämnden ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Det regleras i socialtjänstlagen 3 kapitel 1 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nämnden ska bland annat ha en uppsökande verksamhet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.