Kvalitet och utveckling - vård och omsorg

Brukarundersökningar, kvalitetsberättelser, patientsäkerhetsberättelser och undersökningar om vård- och omsorgsverksamheterna.

Brukarundersökningar

Patientsäkerhetsberättelser

Vad de äldre tycker om äldreomsorgen, undersökning från Socialstyrelsen

Hemtjänst 2020

Hemtjänst 2019

Hemtjänst 2018

Hemtjänst 2017

Hemtjänst 2016

Hemtjänst 2015

Särskilt boende 2019

Särskilt boende 2018

Särskilt boende 2017

Särskilt boende 2016

Särskilt boende 2015

Kvalitetsberättelser

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.