Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst

Så samarbetar vi i Hallsbergs kommun.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.