Tomgångskörning

Se hur länge du får stå på tomgång i olika situationer.

I Hallsbergs kommun får du bara stå på tomgångskörning i en minut.

Om du har stannat fordonet vid en järnvägsövergång eller vid en broöppning måste du stänga av fordonet direkt.

Du får stå på tomgång längre än en minut

  • om det uppstår tvingande trafikförutsättningar. Till exempel en bilkö vid ett övergångsställe eller en rondell
  • om motorn måste vara igång för att fordonet ska kunna användas. Det gäller till exempel sopbilar. Det gäller inte för att hålla värmen i ett fordon.

Böter och tillsyn

Du kan straffas med böter om du kör på tomgångskörning över 1 minut.

Det är polisen som bedriver tillsyn och utfärdar böter. Om du har synpunkter på efterlevnad av förbudet mot tomgångskörning ska du kontakta dem.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.