Tomgångskörning

Se i vilka situationer du får stå på tomgång längre än en minut.

I kommunen får du bara stå på tomgångskörning i en minut.

Undantag från detta är

  • Om det uppstår tvingande trafikförutsättningar som till exempel en bilkö eller vid nedfällda bommar.
  • Om motorn måste vara igång för att fordonet ska kunna användas. Det gäller till exempel sopbilar.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.