Tomgångskörning

Se i vilka situationer du får stå på tomgång längre än en minut.

I kommunen får du bara stå på tomgångskörning i en minut.

Undantag från detta är

  • Om det uppstår tvingande trafikförutsättningar som till exempel en bilkö eller vid nedfällda bommar.
  • Om motorn måste vara igång för att fordonet ska kunna användas. Det gäller till exempel sopbilar.