Sök dispens för tunga, långa och breda transporter

Se hur du ansöker om transportdispens och vilka fordon som berörs.

Om en transport måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna i trafikförordningen medger, ska du ansöka om transportdispens.

Om transporten ska gå genom flera kommuner ansöker du om transportdispens hos Trafikverket. Kommunen får då ärendet på remiss och skriver ett yttrande för den sträckan kommunen är väghållare för.

Ansök om transportdispens på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om transporten bara ska gå genom Hallsbergs kommun ansöker du om transportdispens hos kommunen. Du ansöker genom att skicka e-post till drift- och serviceförvaltningen.

Kommunens avgifter för dispenser

Kommunen tar ut en ansökningsavgift när du skickar ansökan till oss. Avgiften ska kompensera det vägslitage som transporten innebär.

Kommunens avgifter för dispenser

Ansökan gäller

Kostnad

Tung transport

1350 kr

Bred transport upp till 4,5 meter

700 kr

Bred transport över till 4,5 meter

1350 kr

Lång transport upp till 35 meter

700 kr

Lång transport över 35 meter

1350 kr

Bred och lång transport med bredd upp till 4,5 meter och
längd upp till 35 meter

700 kr

Övriga kombinationer av transporter

1350 kr

Generell dispens per år

5000 kr

Extra avgift för ansökan som inkommit mindre än 3 arbetsdagar innan transporten ska gå (Betalas utöver ansökningskostnaden)

2000 kr


Kontakta drift- och serviceförvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person i kommunen som kan besvara dina frågor.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.