Sök dispens för tunga, långa och breda transporter

Se hur du ansöker om transportdispens och vilka fordon som berörs.

Om en transport måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna i trafikförordningen medger, kan du ansöka om transportdispens.

Du ansöker om transportdispens hos kommunen (om undantaget endast rör kommunen) eller hos Trafikverket (om undantaget rör mer än en kommun).

Ansök om transportdispens på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kommunen får ärendet på remiss och skriver ett yttrande för den sträckan kommunen är väghållare för.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift när du skickar ansökan till oss. Avgiften ska kompensera det vägslitage som transporten innebär.

Kommunens avgifter för dispenser

Ansökan gäller

Kostnad

Tung transport

1350 kr

Bred transport upp till 4,5 meter

700 kr

Bred transport över till 4,5 meter

1350 kr

Lång transport upp till 35 meter

700 kr

Lång transport över 35 meter

1350 kr

Bred och lång transport med bredd upp till 4,5 meter och
längd upp till 35 meter

700 kr

Övriga kombinationer av transporter

1350 kr

Generell dispens per år

5000 kr

Ansökan som inkommit mindre än 3 arbetsdagar innan transporten
ska gå (kostnad utöver ansökningskostnaden)

2000 kr

Kontakta planeringsingenjören

Hadil Asaad
Telefon: 0582-68 51 53
E-post: hadil.asaad@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.