Fastighetsägarens ansvar för häckar och buskage

Se hur du ska klippa träd och buskar på din tomt så att de inte skymmer eller påverkar trafiken.

Du som är fastighetsägare eller markägare är ansvarig för att klippa träd och buskar så att de inte

  • skymmer sikten
  • påverkar trafiken.

Det regleras i plan- och bygglagen. Om du inte sköter det kan kommunen besluta att du måste ta bort växtligheten.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Det gäller 2,5 meter in på din uppfart och 2,5 meter från utfarten längs gatan.

Häckens höjd vid utfarten ska högst vara 80 centimeter.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelväg får dina växter inte vara högre än 80 centimeter. Det gäller 10 meter åt varje håll från korsningen.

Vid korsning ska häcken vara högst 80 centimeter.

Du som har tomt intill gata

Om buskar eller träd växer över gata eller gång- och cykelväg ska de klippas så de inte hindrar trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: minst 3,2 meter
  • Över körbana: minst 4,6 meter

Höjder på växtlighet över gata.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Träd och buskar växer. Det är viktigt att du redan när du planterar tänker på hur stora de kommer att var några år framåt. Då kan du vara säker på att du planterar tillräckligt långt från vägen.

Växter brer ut sig olika mycket beroende på

  • vilken art du väljer,
  • vilken klimatzon du befinner dig i
  • jordens beskaffenhet
  • skötseln.

I plantskolor kan du få tips och skötselråd.

Kvinna på trottoar och växtlighet på tomt. Bilden visar ungefärlig  placering av växter vid tomtgräns.

Stora buskar och träd bör planteras 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor 60 centimeter ifrån.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.