Tillstånd för att gräva och schakta

Sök tillstånd för att gräva i kommunens mark.

Du som ska utföra ett arbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste söka tillstånd för detta.

Det kan till exempel vara att lägga ner eller byta

 • VA-ledningar
 • elkablar
 • telekablar

Arbetena ska utföras enligt särskilda regler. När du ska göra ett arbete som påverkar gående, cyklande eller fordonstrafik ska du göra en trafikanordningsplan, en så kallad TA-plan.

Kommunen återställer marken och tar en avgift för det enligt en särskild taxa.

Se alla godkända grävtillstånd i kommunenlänk till annan webbplats

Sveriges kommuner och landstings handbok om arbete på väglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök i Geomatikk

Handläggningstiden för din ansökan är tio arbetsdagar. Du gör din ansökan i e-tjänsten Geomatikk. Du behöver först skapa ett användarkonto.

Skapa ett användarkonto som privatpersonlänk till annan webbplats

Skapa ett användarkonto som företag eller organisationlänk till annan webbplats

När kontot är skapat kan du göra din ansökan.

Gör en ansökan i Geomatikklänk till annan webbplats

Trafikanordningsplan, TA-plan

När du gör din ansökan e-tjänsten Geomatikk kan du också göra TA-planen där.

I TA-planen ska det ingå

 • Kontaktuppgifter till entreprenörer.
 • Föreskrifter, ritningar, skisser, foton eller liknande som visar hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras för att
  • underlätta för trafiken
  • förhindra olyckor
  • skydda de som arbetar på eller intill vägen.

Du får inte påbörja arbetet innan TA-planen är godkänd. Kommunen godkänner planen i Geomatikk.

Avgifter

Kommunen återställer marken och tar en avgift för det.

Gräva och schakta i vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Om du ska göra ett schaktarbete i ett vattenskyddsområde behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansök om tillstånd att gräva och schakta i vattenskyddsområde på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats