Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Anmäl ett hinder i en publik lokal eller på en allmän plats.

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Om du stöter på ett hinder kan du anmäla det till kommunen.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder är

  • mindre nivåskillnader
  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar.

Anmäl i vårt system för felanmälan, Infracontrol

När du anmäler utreder kommunen om hindret är enkelt avhjälpt. Om det är enkelt avhjälpt ska kommunen ingripa. Det kan göras genom ett åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite eller genomförande på den försumliges bekostnad.

I de flesta fall är det byggnadens ägare som ansvarar för tillgängligheten, men ibland kan det även vara verksamhetsutövare som hyr en lokal.

Om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.