Förbud mot tung trafik genom Hallsberg

Se vilka fordon som berörs av förbudet och vilka vägsträckor förbudet gäller.

Det är inte tillåtet för fordon som har en bruttovikt på 12 ton eller mer att åka genom Hallsbergs tätort. Fordon med mål eller start i Hallsberg berörs inte av förbudet.

Förbudet gäller dessa sträckor:

  • Esplanaden (väg 629). Mellan en punkt 110 meter öster om korsningen med Rangergatan och Samzeliigatan (väg 529).
  • Samzeliigatan (väg 529). Mellan en punkt 90 meter söder om korsningen med Hardemovägen (väg 630) och Västra Storgatan (väg 529).
  • Västra Storgatan (väg 529). Mellan en punkt i korsningen med Östra Storgatan och en punkt 350 meter öster om korsningen med väg 627 i Tomta.
  • Östra Storgatan (väg 641). Mellan en punkt 90 meter väster om korsningen med väg 633 mot Pålsboda och Västra Storgatan (väg 529).

Kontakta drift- och serviceförvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person i kommunen som kan besvara dina frågor.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.