Snöröjning och sandning

Hallsbergs tätort snöröjs av kommunen i egen regi. Övriga tätorter snöröjs av entreprenörer.

Snöröjning

Hallsbergs tätort snöröjs av kommunen i egen regi. Övriga tätorter snöröjs av entreprenörer.

Genomfartsleder, huvudgator samt gång- och cykelvägar snöröjs när snön är mer än 5 centimeter djup.

Övriga gator och vägar snöröjs när snön är mer än 10 centimeter djup.

Ibland snöröjer vi även när snön inte är så djup. Till exempel om det är blötsnö som faller och det förväntas bli minusgrader. Då bör all snö tas bort innan den fryser till is.

Du som är fastighetsägare ska snöröja gångbanor utanför din fastighet om inte särskilt undantag har gjorts av kommunen.

Så kan du underlätta vinterväghållningen

För att underlätta vår snöröjning vill vi att ni inte parkerar era fordon på gator när snöröjning pågår. Det gäller speciellt på villagator.

Tänk på att ansa träd och buskar som hänger ut över kör- och gångbanor.

Fastighetsägarens ansvar för häckar och buskage

Om vi alla hjälps åt kan vi utföra snöröjningen på ett effektivt sätt och med en god kvalité.

Saltning och sandning

Vi saltar när det är is- och frosthalka. I huvudsak saltar vi på genomfartsleder. Vi sandar med stenflis vid behov.

Gratis sand för privatpersoner

Stenflis finns för avhämtning vid gatukontoret på Långgatan 48 i Hallsberg. Du kan hämta i mindre kärl utan kostnad.

Flisen finns utanför grindarna och kan hämtas när som helst på dygnet. Du får själv ordna med emballage och transport.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.