Flytt av fordon

Lämna information om felparkerat eller övergivet fordon. Anmäl att ett fordon övergivits på din mark. Få information om hur en fordonsflytt kan gå till.

Du får inte flytta ett fordon själv. Det räknas som egenmäktigt förfarande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett felparkerat fordon kan störa ordning, säkerhet eller miljö i ett område. Därför kan kommunen ha rätt att flytta ett fordon om det står felparkerat. Det gäller både bilar och andra typer av fordon. Det regleras i lagen om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Grunden för att ett fordon ska flyttas från allmän platsmark är oftast att fordonet fått en eller flera parkeringsanmärkningar. På övervakad tomtmark är grunden istället kontrollavgifter.

Kommunen uppmanar först ägaren att flytta fordonet. Det kan göras muntligt eller via brev till ägarens folkbokföringsadress. En röd lapp fästs också på fordonet. I vissa fall kan fordonet flyttas utan att ägaren kontaktas.

Fordonet flyttas oftast till en särskild uppställningsplats. Om kommunen flyttar ett fordon till uppställningsplatsen görs en kungörelse om detta på kommunens digitala anslagstavla.

Ägaren och Polisen informeras om fordonsflytten genom en så kallad upplysning.

Uppställning, förvaring och ägarövergång

När ett fordon flyttats till uppställningsplatsen övergår äganderätten till kommunen efter en viss tid:

 • Om ägaren är delgiven förvaras fordonet i 30 dagar innan kommunen blir ägare.
 • Om ägaren inte kunnat delges förvaras fordonet i 90 dagar innan kommunen blir ägare.

Delgivningslagen (2010:1932) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen kan även ta beslut om att flytta ett fordon direkt till skroten. Då ska tre kriterier uppfyllas. Fordonet ska vara

 • i dåligt skick
 • övergivet
 • av ringa värde.

När detta beslut tas övergår äganderätten till kommunen när fordonet är bärgat. Ingen uppställning sker.

Fordonsflytt från allmän platsmark (gatumark)

Det är alltid den som äger fordonet som får betala de kostnader som flytten innebär.

På allmän platsmark flyttar kommunen bland annat

 • långtidsuppställda fordon
 • fordon som felparkerats samt har förfallna och obetalda felparkeringsavgifter på mer än 5000 kronor
 • fordon som parkerats trafikfarligt.

Kort flytt

I vissa fall kan kommunen flytta ett fordon till en tillåten parkeringsplats i närheten. Det kan till exempel gälla om ett fordon parkerats

 • för en in- och utfart
 • på gång- och cykelbana
 • närmare än 5 meter framför ett övergångsställe.

Ett meddelande fästs på fordonet. En upplysning om flytten och en faktura skickas hem till ägaren.

Fordonsflytt på övervakad tomtmark

Ett fordon kan flyttas om det har varit parkerat minst sju dygn i följd i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren måste tydligt ha tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska göras med vägmärken som följer vägmärkesförordningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen kan bara flytta registrerade fordon från tomtmark. Det kan till exempel vara en bil eller husvagn.

Kostnader för flytt på tomtmark

Det är du som är markägare eller behörig beställare som får betala de kostnader som flytten innebär.

Priserna är exklusive moms samt angivet per fordon.

 • Bärgning: 2500 kronor
 • Administrationsavgift: 1050 kronor

Tilläggskostnader

 • Utbränt fordon: 1000 kronor
 • Husvagnar/ husbilar: 2000 kronor i demoleringskostnader
 • Eventuella merkostnader för till exempel kranbil betalas av markägaren utöver de angivna priserna.
 • Tunga fordon (över 3,5 ton): du får reda på kostnad efter dialog med ansvarig på kommunen.

Fordonsflytt på oövervakad tomtmark

Gör en ventilkontroll

Om du upptäcker att ett fordon står olovligt parkerat på din mark, börja med att göra en ventilkontroll. Ventilkontrollen säkerställer att fordonet har stått stilla.

Du kontrollerar positionerna på däckens ventiler och noterar dessa genom att använda klockslagen 1 - 12. Exempel: Är ventilen överst på däcket skriver du 12. Är ventilen snett ned till höger skriver du 4. Anteckna även vilket datum ventilkontrollen utförts.

Försök kontakta fordonets ägare

Du ska sedan försöka kontakta fordonets ägare och be den att flytta fordonet. Vi rekommenderar att du använder vår brevmall och skickar den som rekommenderat brev.

Brevmall för uppmaning om att flytta fordon Pdf, 136.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Om att skicka rek inrikes på Postnords webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att spara en kopia av det brev du skickar. Om du kontaktar ägaren på annat sätt, notera vilket datum kontakten skedde.

När det inte går att kontakta ägaren

Om ägaruppgifter saknas kan du begära handräckning från kommunen efter 30 dagar från det att du börjat söka efter ägaren.

Om fordonet inte flyttas trots kontakt med ägaren

Om fordonet inte flyttas trots att du kontaktat ägaren kan du begära handräckning av kommunen sju dygn efter kontakten. Som kontakt räknas att

 • du har skickat ett rekommenderat brev som har hämtats ut
 • du har haft muntlig kontakt, till exempel pratat i telefon eller träffat personen.

Kommunen kan bara flytta registrerade fordon från tomtmark. Det kan till exempel vara en bil eller husvagn.

Kostnader för flytt på tomtmark

Det är du som är markägare eller behörig beställare som får betala de kostnader som flytten innebär.

Priserna är exklusive moms samt angivet per fordon.

 • Bärgning: 2500 kronor
 • Administrationsavgift: 1050 kronor

Tilläggskostnader

 • Utbränt fordon: 1000 kronor
 • Husvagnar/ husbilar: 2000 kronor i demoleringskostnader
 • Eventuella merkostnader för till exempel kranbil betalas av markägaren utöver de angivna priserna.
 • Tunga fordon (över 3,5 ton): du får reda på kostnad efter dialog med ansvarig på kommunen.

Gör en begäran om handräckning av flyttning av fordon

Du gör en begäran om att ett fordon ska flyttas med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Du kan också skanna in blanketten och skicka den med e-post till dos@hallsberg.se.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.