Ansök om vägvisning

Läs om hur du ansöker om vägvisning till en verksamhet eller besöksmål.

Vägvisning som normalt sett inte beviljas

Vägvisning till adress på namngiven gata i tätort eller till adress inom industri- eller handelsområde

Hallsbergs kommun beviljar normalt inte vägvisning till adress på namngiven gata i tätort eller till adresser inom industri- eller handelsområden om inte särskilda omständigheter gör att undantag är befogat, vilket du i så fall kan motivera i din ansökan.

Målpunkt inom tätort

En målpunkt inom tätort och som är synlig från vägen beviljas normalt inte en vägvisning. En vägvisning är inte heller aktuell till exempelvis ett industriområde, handelsområde eller liknande som redan är namngivet och har vägvisning.

Företag

Vägvisning kan ibland beviljas även till företag. Vägvisningsskylten ska endast finnas där för att hjälpa besökare att hitta rätt. Företag får inte använda vägvisning i reklamsyfte. Logotyper får inte finnas med på skylten utan endast svart text på vit botten.

Så bedömer kommunen din ansökan

Det är trafikantens behov av vägvisning som står i fokus när vi behandlar olika önskemål om vägvisning. Vid nyansökan är det aktuella riktlinjer som gäller och inte historiska beslut.

En vägvisning ska främst finnas till

  • allmänna inrättningar
  • besöksmål
  • verksamhetsområden
  • större målpunkter som till exempel en parkeringsplats

Exempel på platser där du kan få vägvisning

  • Platser med stort antal besökare
  • Platser som är en allmän målpunkt
  • Platser som är öppna året runt eller under en hel säsong med för branschen normala öppettider under dagen.
  • Platser som är av stort allmänt intresse eller riskerar skapa mycket söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.