Blomlådor för trafiksäkerhet

Ansök om tillstånd att ställa ut blomlådor för trafiksäkerhet på din gata. Läs om villkoren och hur blomlådorna ska placeras.

Avstånd mellan blomlådorna

Gatans bredd

Avstånd mellan blomlådor

5 meter

10 meter

6 meter

9 meter

7 meter

8 meter

En 7 meter bred väg där lådorna är placerade i vägkanten 8 meter från varandra och det är 4 meter mellan lådan och vägens andra kant.

Skiss som visar hur två blomlådor placeras utmed en gata som är 7 meter bred.

Blomlådor byggda enligt skiss med reflexer på sidorna och låga växter planterade.
  • Blomlådorna bekostas, tillverkas, planteras och sköts av er boende tillsammans. Du som är kontaktperson har det största ansvaret mot kommunen. Skissen på hur du ska bygga blomlådorna skickas till dig när ditt tillstånd är beviljat.
  • Alla blomlådor ska se likadana ut och ha vägmärket X2 runt om. En byggbeskrivning för blomlådan skickas till dig tillsammans med ditt beviljade tillstånd. Du hämtar reflexerna på gatukontoret efter överenskommelse.
  • Blomlådorna ska planteras och skötas så att de ser trevliga ut. Det är inte tillräckligt att ställa ut en liten blomkruka i lådan. Tillståndet kan dras in om blomlådorna står tomma eller planteras på fel sätt.
  • Växterna får inte skymma lådans vägmärken.
  • För att den inte ska skymma sikten får höjden på lådan och växterna tillsammans inte vara högre än 80 centimeter.
  • Om en blomlåda skadas måste du laga den eller lyfta bort den från gatan. Om ett vägmärke skadas kontaktar du drift- och serviceförvaltningen. Det är viktigt att det alltid sitter vägmärken på alla sidor på blomlådan eftersom de fungerar som reflexer.
  • Blomlådorna kan bli en spännande lekplats för barn. Ni på gatan måste se till att barn inte leker vid dem.

Skiss över hur du bygger blomlådorna

Ritning som visar hur blomlådan ska byggas

Kontakta gatu- och trafikingenjören

Fredrik Brenkle
Telefon: 0582-68 50 97
E-post: fredrik.brenkle@hallsberg.se

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.