Gatubelysning

Se vem som ansvarar för belysningen och hur kommunen underhåller den.

Trafikverket ansvarar för gatubelysningen utefter genomfarterna i Sköllersta, Svennevad, Hjortkvarn, Björnhammar, Östansjö och Vretstorp.

Karta över Trafikverkets vägar i Hallsbergs kommun på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl skador och brister på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kommunen äger i stort sett alla andra belysningar utefter kommunens gator och vägar.

Belysningen kontrolleras en gång per år

Kommunen gör normalt en total översyn av belysningen och byter alla trasiga lampor en gång per år, oftast i september.

Ibland lagas lamporna direkt. Till exempel om

  • flera lampor har slocknat på samma plats
  • lampor slocknat i viktiga gatukorsningar

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.