Gatubelysning

Se vem som ansvarar för belysningen och hur kommunen underhåller den.

Trafikverket ansvarar för gatubelysningen utefter genomfarterna i Sköllersta, Svennevad, Hjortkvarn, Björnhammar, Östansjö och Vretstorp.

Så sköter vi vägar - Information på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl skador och brister på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen äger i stort sett alla andra belysningar utefter kommunens gator och vägar.

Belysningen kontrolleras två gånger per år

Kommunen gör normalt en total översyn av belysningen två gånger per år.

Ibland lagas lamporna direkt. Till exempel om

  • flera lampor har slocknat på samma plats
  • lampor slocknat i viktiga gatukorsningar

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.