Gatubelysning

Se vem som ansvarar för belysningen och hur kommunen underhåller den.

Trafikverket är ägare och ansvarig för gatubelysningen utefter genomfarterna i tätorterna Sköllersta, Svennevad, Hjortkvarn, Björnhammar, Östansjö och Vretstorp.

Karta över Trafikverkets vägar i Hallsbergs kommun på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl skador och brister på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

I stort sett alla övriga belysningar utefter övriga gator och vägar är kommunen ägare till.

Belysningen kontrolleras en gång per år

Kommunen gör en totalöversyn och byter alla trasiga lampor normalt en gång per år, vanligen i september månad. Då flera lampor har slocknat på samma plats, eller vid viktiga gatukorsningar, görs akuta insatser för att laga dessa.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.