Använda allmän plats

Läs om när du behöver tillstånd från Polisen för att använda allmän plats för till exempel evenemang, försäljning eller uppställning av byggbod. Se regler för torghandel.

Du måste ha tillstånd från Polisen för att använda allmän plats. Kommunen tar ut en avgift för markhyra. För torghandel gäller speciella regler.

Tillstånd för användning av allmän plats

Du måste ha tillstånd från Polisen för att få använda allmän plats, ordna offentliga sammankomster eller offentliga tillställningar. Du behöver till exempel söka tillstånd för

 • evenemang
 • sammankomst
 • uteservering
 • skylt
 • försäljning av varor utanför butik
 • byggbod
 • container
 • byggställning

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd för att använda allmän plats hos Polisen.

Ansök om tillstånd på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Polisen skickar sedan din ansökan till kommunen, som är markägare. Kommunen godkänner eller avslår din ansökan och skickar tillbaka den till Polisen tillsammans med eventuell trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan

Om din användning av kommunens mark påverkar gående, cyklande eller fordonstrafik ska en trafikanordningsplan göras. Du ska ansöka om trafikanordningsplanen senast 30 dagar innan.

Ansök om trafikanordningsplan i e-tjänsten Geomatikk

Handläggningstiden för din ansökan är tio arbetsdagar. Du gör din ansökan i e-tjänsten Geomatikk. Du behöver först skapa ett användarkonto.

Skapa ett användarkonto som privatpersonlänk till annan webbplats

Skapa ett användarkonto som företag eller organisationlänk till annan webbplats

När kontot är skapat kan du göra din ansökan.

Gör en ansökan i Geomatikklänk till annan webbplats

Torghandel

Torghandel är tillåten måndagar till lördagar. Platser för torghandel finns på

 • Stortorget i Hallsberg
 • Nytorget i Hallsberg
 • Centralplan i Pålsboda.

Mer om vilka regler som gäller för torghandel hittar du i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs kommunPDF

Torgplatser i Hallsberg och Pålsboda

Torgplatser på Stortorget i Hallsberg

Torgplatser på Stortorget i Hallsberg (Klicka för större bild)

Torgplatser på Nytorget i Hallsberg

Torgplatser på Nytorget i Hallsberg (Klicka för större bild)

Skiss över torgplatser i Pålsboda

Torgplatser i Pålsboda (Klicka för större bild)

Kostnad för att använda allmän plats

Kommunen tar ut en avgift för markhyra. Hur mycket det kostar beror på hur du ska använda marken och hur länge.

Du kan slippa betala hela eller en del av avgiften om det finns särskilda skäl till det. Ideella föreningar och skolklasser betalar ingen avgift.

Handläggningsavgiften är 150 kronor.

Förutom kostnaden för att du får använda marken får du också betala 500 kr per påbörjad timme för kommunens arbete med avstängning av gator eller omskyltning.

Taxor för upplåtelse av allmän plats

Taxa för torghandel

Typ av plats

Kostnad

Tillfällig saluplats om 2,5x5 meter, exklusive el.

180 kr per dag.

Fast saluplats om 2,5x5 meter, exklusive el.

4500 per 6 månader.

El 10 ampere, i mån av tillgång.

100 kr per dag.

Taxa för försäljning

Typ av försäljning

Kostnad

Plats för kiosk, exklusive el.

3000 kr per 6 månader.

Fast saluplats om 2,5x5 meter, exklusive el.

3600 kr per 6 månader.

Tillfällig försäljning och julgransförsäljning, exklusive el.

180 kr per dag.

El 10 ampere, i mån av tillgång.

100 kr per dag.

Gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar.

25 kr per kvadratmeter och år. Lägsta avgift 300 kr.

Taxa för reklam och annonsering

Typ av exponering

Kostnad

Affischpelare, reklamskylt med mera.

800 kr per år.

Exponering av varor utanför butik. Högst 3 kvadratmeter.

800 kr per år.

Arrangemangsannonsering.

800 kr per tillfälle.

Taxa för övring användning

Typ av användning

Kostnad

Arrangemang, cirkus med mera. Exklusive el och vatten. Högst 3 dygn.

1400 kr per tillfälle.

Mötestält.

500 kr per vecka

Upplag, ställningar, inplankningar, bodar, byggcontainrar med mera. Återvinningscentraler.

5 kr per kvadratmeter och månad.

Byggskyltar i anslutning till ett arbetsområde.

500 kr per år.

Mast för antenner och dylikt.

10 000 kr per år.

Teknikbod invid mast.

4000 kr per år.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.