Städning av gator och trottoarer

Få information om kommunens städning av gator, torg och cykel- och gångbanor. Se vilka skyldigheter du som är fastighetsägare har.

Kommunen ansvarar för städning av gator, torg och cykel- och gångbanor. Du som är fastighetsägare är skyldig att städa gångbanan utanför din fastighet

Kommunens städning

Kommunen städar gator, cykel- och gångbanor, torg och parker enligt ett rullande schema.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare ska sköta gångbanan utanför din fastighet om inte ett särskilt undantag har gjorts av kommunen. Du ska

  • hålla den fri från ogräs
  • sopa bort sand på våren
  • sopa bort löv på hösten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.