Kommunal författningssamling och kommunens styrdokument för dig som är förtroendevald

Kommunen styrs förutom lagar av en rad olika författningar och styrdokument.

Kommunens författningssamling och styrdokument

Vid frågor kontakta din nämndsekreterare eller kommunsekreteraren.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.