Arvoden och ersättningar till dig som är förtroendevald

Du som förtroendevald har rätt till arvode för deltagande i sammanträden och du kan också ha rätt till andra ersättningar.

Arvode och andra ersättningar regleras i Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar för förtroendevalda och dess bilaga.  

Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar för förtroendevaldaPDF

Bilaga 1 till Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.PDF 

Arvoden och ersättningar betalas ut månaden efter att sammanträdet eller förrättningen ägt rum, under förutsättning att till exempel intyg för förlorad arbetsinkomst är inlämnat till din nämndsekreterare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.