Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

Du hittar de dokument som ingår i Hallsbergs kommuns författningssamling genom att välja Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument i sökfunktionen.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program uttrycker önskvärd utveckling av verksamheten. Programmet ska tala om vad man vill uppnå.

Program beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan

En plan innehåller en tydlig beskrivning om

 • vad som ska göras
 • när det ska göras
 • vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Vissa planer av mer principiell karaktär ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel gälla kommunens översiktsplan och mer omfattande detaljplaner.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinje

En riktlinje kan ses som en handbok som ger stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras. En riktlinje ska vara på en sådan nivå att den lämnar utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd.

Regel

Regler sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.

Regler beslutas av ansvarig chef.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

I ett reglemente regleras respektive nämnders ansvarsområden och uppgifter.
Reglementen fastställs kommunfullmäktige

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om enligt ordningslagen (1993:1617).

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

85 träffar

 1. ANDT-policy.pdf Pdf, 398 kB.
  Policy
  Storlek: 398.0kb
 2. Alkohol- och drogpolicy.pdf Pdf, 444.5 kB.
  Policy
  Storlek: 444.5kb
 3. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar.pdf Pdf, 575.1 kB.
  Övriga styrdokument Kommunal författningssamling
  Storlek: 575.1kb
 4. Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf Pdf, 809.7 kB.
  Övriga styrdokument Kommunal författningssamling
  Storlek: 809.7kb
 5. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 2, allmän plats Hallsberg.pdf Pdf, 586.8 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 586.8kb
 6. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 3, allmän plats Vretstorp.pdf Pdf, 314.9 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 314.9kb
 7. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 4, allmän plats Pålsboda.pdf Pdf, 350.6 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 350.6kb
 8. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 5, allmän plats Östansjö.pdf Pdf, 387.4 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 387.4kb
 9. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 6, allmän plats Hallsberg centrum.pdf Pdf, 436.2 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 436.2kb
 10. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 7, allmän plats Pålsboda centrum.pdf Pdf, 233.1 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 233.1kb
 11. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 603.7 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 603.7kb
 12. Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf Pdf, 463.3 kB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 463.3kb
 13. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 440.3 kB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 440.3kb
 14. Avfallsplan för Sydnärkes kommunalförbund.pdf Pdf, 11.3 MB.
  Plan
  Storlek: 11570.2kb
 15. Biblioteksplan.pdf Pdf, 471.5 kB.
  Plan
  Storlek: 471.5kb
 16. Bildningsförvaltningens IT-plan.pdf Pdf, 151.1 kB.
  Plan
  Storlek: 151.1kb
 17. Bokning av bildningsnämndens anläggningar och lokaler - taxor, regler och villkor.pdf Pdf, 134.2 kB.
  Regel Taxa
  Storlek: 134.2kb
 18. Skolskjutsregler och tillämpningar.pdf Pdf, 307.1 kB.
  Regel
  Storlek: 307.1kb
 19. Styrsystem.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 1330.3kb
 20. Hyresregler för lokalen Valvet.pdf Pdf, 49.6 kB.
  Regel
  Storlek: 49.6kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.