Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Administration, ekonomi och personal

Reglementen

Förskola, skola, stöd och omsorg

Gata, park och samhällsbyggnad

Kultur och fritid

Säkerhet, hälsa och miljö

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.