Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

I sökfunktionen på den här sidan kan du hitta de dokument som ingår i författningssamlingen. Välj Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program anger övergripande prioriteringar som kommunen ska uppnå inom ett visst område. Programmet uttrycker en värdegrund och en önskad utveckling för verksamheten

Program beslutas av kommunfullmäktige.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Plan

En plan anger övergripande åtgärder som ska vidtas för att förverkliga mål, policy, lagar med mera inom ett särskilt område. En plan ska vara kortfattad.

Planer beslutas av kommunfullmäktige.

Handlingsplan

En handlingsplan anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras, samt vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Riktlinje

En riktlinje avser främst frågor som rör ren verkställighet. Den kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd. Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinjer.

Riktlinjer av principiell karaktär antas av kommunfullmäktige.

Regel

En regel sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. Den reglerar hur en åtgärd genomförs.

Regler beslutas av ansvarig chef eller kommunens ledningsgrupp.

Regler av principiell karaktär beslutas av kommunstyrelsen.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

Reglementen beslutas av kommunfullmäktige.

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunen har rätt att besluta om enligt ordningslagen (1993:1617).

Lokala föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

108 träffar

 1. ANDT-policy.pdf Pdf, 398 kB.
  Policy
  Storlek: 398.0kb
 2. Alkohol- och drogpolicy.pdf Pdf, 444.5 kB.
  Policy
  Storlek: 444.5kb
 3. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar.pdf Pdf, 575.1 kB.
  Övriga styrdokument Kommunal författningssamling
  Storlek: 575.1kb
 4. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 603.7 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 603.7kb
 5. Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf Pdf, 214.6 kB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 214.6kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.