Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

I sökfunktionen på den här sidan kan du hitta de dokument som ingår i författningssamlingen. Välj Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program anger övergripande prioriteringar som kommunen ska uppnå inom ett visst område. Programmet uttrycker en värdegrund och en önskad utveckling för verksamheten

Program beslutas av kommunfullmäktige.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Plan

En plan anger övergripande åtgärder som ska vidtas för att förverkliga mål, policy, lagar med mera inom ett särskilt område. En plan ska vara kortfattad.

Planer beslutas av kommunfullmäktige.

Handlingsplan

En handlingsplan anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras, samt vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Riktlinje

En riktlinje avser främst frågor som rör ren verkställighet. Den kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd. Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinjer.

Riktlinjer av principiell karaktär antas av kommunfullmäktige.

Regel

En regel sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. Den reglerar hur en åtgärd genomförs.

Regler beslutas av ansvarig chef eller kommunens ledningsgrupp.

Regler av principiell karaktär beslutas av kommunstyrelsen.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

Reglementen beslutas av kommunfullmäktige.

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunen har rätt att besluta om enligt ordningslagen (1993:1617).

Lokala föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

90 träffar

 1. Bokning av bildningsnämndens anläggningar och lokaler - taxor, regler och villkor.pdf Pdf, 134.2 kB.
  Regel Taxa
  Storlek: 134.2kb
 2. Föreskrifter om avfallshantering.pdf Pdf, 2.3 MB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 2316.4kb
 3. Skolskjutsregler och tillämpningar.pdf Pdf, 220.5 kB.
  Regel
  Storlek: 220.5kb
 4. Styrsystem.pdf Pdf, 1.3 MB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 1330.3kb
 5. Hyresregler för lokalen Valvet.pdf Pdf, 49.6 kB.
  Regel
  Storlek: 49.6kb
 6. Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 707.7 kB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 707.7kb
 7. Informationssäkerhetspolicy.pdf Pdf, 314.2 kB.
  Policy
  Storlek: 314.2kb
 8. Instruktion för kommundirektören.pdf Pdf, 385.7 kB.
  Övriga styrdokument
  Storlek: 385.7kb
 9. Kommunikationspolicy.pdf Pdf, 411.3 kB.
  Policy
  Storlek: 411.3kb
 10. Kostpolicy.pdf Pdf, 458.2 kB.
  Policy
  Storlek: 458.2kb
 11. Kulturplan.pdf Pdf, 255.4 kB.
  Plan
  Storlek: 255.4kb
 12. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Pdf, 1.9 MB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 1977.1kb
 13. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf Pdf, 446.9 kB.
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 446.9kb
 14. Lönepolicy.pdf Pdf, 415.2 kB.
  Policy
  Storlek: 415.2kb
 15. Miljötaxa.pdf Pdf, 711.1 kB.
  Taxa Kommunal författningssamling
  Storlek: 711.1kb
 16. Näringslivsplan.pdf Pdf, 441.1 kB.
  Plan
  Storlek: 441.1kb
 17. Policy för likabehandling.pdf Pdf, 472.2 kB.
  Policy
  Storlek: 472.2kb
 18. Policy mot hot och våld.pdf Pdf, 367.5 kB.
  Policy
  Storlek: 367.5kb
 19. Reglemente för Sydnärkes lönenämnd.pdf Pdf, 260.6 kB.
  Reglemente
  Storlek: 260.6kb
 20. Reglemente för bildningsnämnden.pdf Pdf, 419.8 kB.
  Reglemente
  Storlek: 419.8kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.