Skattesatser

Se hur mycket du betalar i skatt till kommun, region och kyrka.

Tabell över skattesatser och avgifter (i kronor)


Hallsberg församling

Sköllersta församling

Viby församling

Kommunalskatt

21,55

21,55

21,55

Regionskatt

11,55

11,55

11,55

Kyrkoavgift

0,91

1,24

1,14

Begravningsavgift

0,25

0,25

0,25

Totalt

34,26

34,59

34,56