Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

Du hittar de dokument som ingår i Hallsbergs kommuns författningssamling genom att välja Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument i sökfunktionen.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program uttrycker önskvärd utveckling av verksamheten. Programmet ska tala om vad man vill uppnå.

Program beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan

En plan innehåller en tydlig beskrivning om

 • vad som ska göras
 • när det ska göras
 • vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Vissa planer av mer principiell karaktär ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel gälla kommunens översiktsplan och mer omfattande detaljplaner.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinje

En riktlinje kan ses som en handbok som ger stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras. En riktlinje ska vara på en sådan nivå att den lämnar utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd.

Regel

Regler sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.

Regler beslutas av ansvarig chef.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

I ett reglemente regleras respektive nämnders ansvarsområden och uppgifter.
Reglementen fastställs kommunfullmäktige

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om enligt ordningslagen (1993:1617).

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

81 träffar

 1. ANDT-policy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 398.0kb
 2. Alkohol- och drogpolicy.pdfPDF
  Policy
  Storlek: 444.5kb
 3. Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar.pdfPDF
  Övriga styrdokument Kommunal författningssamling
  Storlek: 575.1kb
 4. Allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdfPDF
  Övriga styrdokument Kommunal författningssamling
  Storlek: 809.7kb
 5. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 2, allmän plats Hallsberg.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 586.8kb
 6. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 3, allmän plats Vretstorp.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 314.9kb
 7. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 4, allmän plats Pålsboda.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 350.6kb
 8. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 5, allmän plats Östansjö.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 387.4kb
 9. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 6, allmän plats Hallsberg centrum.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 436.2kb
 10. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 7, allmän plats Pålsboda centrum.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 233.1kb
 11. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 603.7kb
 12. Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 463.3kb
 13. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 440.3kb
 14. Avfallsplan för Sydnärkes kommunalförbund.pdfPDF
  Plan
  Storlek: 11570.2kb
 15. Biblioteksplan.pdfPDF
  Plan
  Storlek: 471.5kb
 16. Bildningsförvaltningens IT-plan.pdfPDF
  Plan
  Storlek: 151.1kb
 17. Bokning av bildningsnämndens anläggningar och lokaler - taxor, regler och villkor.pdfPDF
  Regel Taxa
  Storlek: 134.2kb
 18. Skolskjutsregler och tillämpningar.pdfPDF
  Regel
  Storlek: 330.6kb
 19. Styrsystem.pdfPDF
  Övriga styrdokument
  Storlek: 1330.3kb
 20. Hyresregler för lokalen Valvet.pdfPDF
  Regel
  Storlek: 49.6kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.