Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

I sökfunktionen på den här sidan kan du hitta de dokument som ingår i författningssamlingen. Välj Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program anger övergripande prioriteringar som kommunen ska uppnå inom ett visst område. Programmet uttrycker en värdegrund och en önskad utveckling för verksamheten

Program beslutas av kommunfullmäktige.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Plan

En plan anger övergripande åtgärder som ska vidtas för att förverkliga mål, policy, lagar med mera inom ett särskilt område. En plan ska vara kortfattad.

Planer beslutas av kommunfullmäktige.

Handlingsplan

En handlingsplan anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras, samt vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Riktlinje

En riktlinje avser främst frågor som rör ren verkställighet. Den kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd. Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinjer.

Riktlinjer av principiell karaktär antas av kommunfullmäktige.

Regel

En regel sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. Den reglerar hur en åtgärd genomförs.

Regler beslutas av ansvarig chef eller kommunens ledningsgrupp.

Regler av principiell karaktär beslutas av kommunstyrelsen.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

Reglementen beslutas av kommunfullmäktige.

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunen har rätt att besluta om enligt ordningslagen (1993:1617).

Lokala föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

90 träffar

 1. Reglemente för drift- och servicenämnden.pdf Pdf, 492.1 kB.
  Reglemente
  Storlek: 492.1kb
 2. Reglemente för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 467.8 kB.
  Reglemente
  Storlek: 467.8kb
 3. Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 410.1 kB.
  Reglemente
  Storlek: 410.1kb
 4. Reglemente för myndighetsnämnden.pdf Pdf, 388.1 kB.
  Reglemente
  Storlek: 388.1kb
 5. Reglemente för revisionen.pdf Pdf, 522.2 kB.
  Reglemente
  Storlek: 522.2kb
 6. Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden.pdf Pdf, 412.1 kB.
  Reglemente
  Storlek: 412.1kb
 7. Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden.pdf Pdf, 592.2 kB.
  Reglemente
  Storlek: 592.2kb
 8. Reglemente för valnämnden.pdf Pdf, 399.9 kB.
  Reglemente
  Storlek: 399.9kb
 9. Regler för hantering av allmänna handlingar.pdf Pdf, 380.5 kB.
  Regel
  Storlek: 380.5kb
 10. Regler för kommunal flaggning.pdf Pdf, 396.2 kB.
  Regel
  Storlek: 396.2kb
 11. Regler för kommunal tomtkö.pdf Pdf, 79.2 kB.
  Regel
  Storlek: 79.2kb
 12. Regler och villkor för föreningsbidrag.pdf Pdf, 114.4 kB.
  Regel
  Storlek: 114.4kb
 13. Regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar och anläggningar.pdf Pdf, 111.1 kB.
  Regel
  Storlek: 111.1kb
 14. Riktlinje för kommunikation.pdf Pdf, 10.4 MB.
  Riktlinje
  Storlek: 10625.8kb
 15. Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.pdf Pdf, 579.9 kB.
  Riktlinje
  Storlek: 579.9kb
 16. Riktlinjer för direktupphandling.pdf Pdf, 292.3 kB.
  Riktlinje
  Storlek: 292.3kb
 17. Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.pdf Pdf, 619.3 kB.
  Riktlinje
  Storlek: 619.3kb
 18. Riktlinjer för kommunal gatubelysning.pdf Pdf, 339 kB.
  Riktlinje
  Storlek: 339.0kb
 19. Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning.pdf Pdf, 130.9 kB.
  Riktlinje
  Storlek: 130.9kb
 20. Riktlinjer för markanvisning.pdf Pdf, 441.2 kB.
  Riktlinje
  Storlek: 441.2kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.