Kommunal författningssamling och styrdokument

Dokument som styr den kommunala verksamheten.

Sök efter dokument efter

 • typ av dokument
 • ämnet de tillhör
 • vilken del av organisationen de gäller för
 • årtalet de antogs.

Den kommunala författningssamlingen

Kommunen är skyldig att publicera sina gällande föreskrifter på sin webbplats. Det ska göras på ett samlat sätt och regleras i kommunallagen (2017:725).

Du hittar de dokument som ingår i Hallsbergs kommuns författningssamling genom att välja Kommunal författningssamling under rubriken Typ av dokument i sökfunktionen.

Kommunens olika typer av styrdokument

Program

Ett program uttrycker önskvärd utveckling av verksamheten. Programmet ska tala om vad man vill uppnå.

Program beslutas av kommunfullmäktige. 

Plan

En plan innehåller en tydlig beskrivning om

 • vad som ska göras
 • när det ska göras
 • vem som ansvarar för genomförandet.

Om en plan kräver ett politiskt ställningstagande beslutas den av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. I övriga fall beslutas den av ansvarig förvaltningschef.

Vissa planer av mer principiell karaktär ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel gälla kommunens översiktsplan och mer omfattande detaljplaner.

Policy

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område. Den ska vara kortfattad.

Policyer beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinje

En riktlinje kan ses som en handbok som ger stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras. En riktlinje ska vara på en sådan nivå att den lämnar utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna.

Riktlinjer beslutas av respektive nämnd.

Regel

Regler sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.

Regler beslutas av ansvarig chef.

Reglemente

Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.

I ett reglemente regleras respektive nämnders ansvarsområden och uppgifter.
Reglementen fastställs kommunfullmäktige

Stadga/Lokal föreskrift

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om enligt ordningslagen (1993:1617).

Sök dokument

Dokumenten filtreras automatiskt när du väljer en kategori eller gör en sökning.

Rensa filter

81 träffar

 1. Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 592.2kb
 2. Reglemente för valnämnden.pdfPDF
  Reglemente
  Storlek: 399.9kb
 3. Regler för hantering av allmänna handlingar.pdfPDF
  Regel
  Storlek: 380.5kb
 4. Regler för kommunal flaggning.pdfPDF
  Regel
  Storlek: 396.2kb
 5. Regler och villkor för föreningsbidrag.pdfPDF
  Regel
  Storlek: 114.4kb
 6. Regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar och anläggningar.pdfPDF
  Regel
  Storlek: 111.1kb
 7. Renhållningsföreskrifter för Sydnärkes kommunalförbund.pdfPDF
  Lokal föreskrift Kommunal författningssamling
  Storlek: 2316.4kb
 8. Riktlinje för kommunikation.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 10625.8kb
 9. Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 579.9kb
 10. Riktlinjer för direktupphandling.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 292.3kb
 11. Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 619.3kb
 12. Riktlinjer för kommunal gatubelysning.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 339.0kb
 13. Riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 130.9kb
 14. Riktlinjer för markanvisning.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 441.2kb
 15. Riktlinjer för möblering av offentlig plats.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 442.8kb
 16. Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.pdfPDF
  Riktlinje Kommunal författningssamling
  Storlek: 119.0kb
 17. Riktlinjer för sociala medier.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 190.1kb
 18. Riktlinjer för styrdokument.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 468.3kb
 19. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 142.8kb
 20. Riktlinjer för tjänsteresor.pdfPDF
  Riktlinje
  Storlek: 446.5kb

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.