Avsägelse från ditt politiska uppdrag

Så gör du när du som är förtroendevald vill avsäga dig ett uppdrag.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.