Krisstöd - POSOM-gruppen

Läs om stödgruppen POSOM:s roll vid olyckor och kriser.

När det hänt en olycka eller kris kan stödgruppen POSOM kallas in. POSOM står för "psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer."

Gruppen ger socialt och psykiskt stöd till drabbade eller deras närstående. De tar hand om de personer som finns runt omkring olyckan och som inte behöver sjukvård.

Målet för POSOM:s arbete är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. POSOM har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

POSOM kallas in vid akuta kriser och olyckor i Hallsbergs kommun. De kan också kallas in till olyckor i andra kommuner när Hallsbergsbor är inblandade. Det är social- och arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningschef som fattar beslut om när POSOM skall träda in.

Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum, där man kan samlas.

I POSOM finns företrädare från:

  • socialtjänst
  • bildningsförvaltning
  • räddningstjänst
  • primärvård
  • kyrka
  • polis

I POSOM ingår en ledningsgrupp och utbildade resurspersoner. Resurspersonernas uppgift är att vara stödpersoner och att ta hand om praktiska uppgifter. Arbetet kan innebära

  • att trösta och lyssna
  • att hjälpa till med mat eller praktisk vägledning till de drabbade.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.