Kamerabevakning i skolor

Få information om syftet med bevakningen, regler, hur det inspelade materialet hanteras och vilka dina rättigheter är.

Hallsbergs kommuns arbetar aktivt mot våld. Situationer där skadegörelse, hot, våld, bränder, stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i våra fastigheter och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

Hallsbergs kommun har infört kamerabevakning utomhus på vissa skolor i kommunen. Syftet med kamerabevakning är att förebygga och förhindra skadegörelse och bidra till en trygg miljö.

Bevakningen kan ske både inomhus och utomhus

Var kamerorna finns skiljer sig mellan de olika fastigheterna. Det finns alltid skyltar som talar om att kamerabevakning sker.

Så hanteras de inspelade bildmaterialet

Bildmaterialet från kamerorna sparas i 10 dagar. Det är enbart bevakningsföretag eller polis som har tillgång till bildmaterialet. Kamerorna kan inte ta upp ljud.

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det betyder att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En bildmaterial kan lämnas till Polisen om det finns misstanke om brott. Polisen kan också begära att få se en bildmaterial.

Villkor för att en kamera ska få sättas upp

Enligt kamerabevakningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och dataskyddsförordningen (GDPR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det.

Om kamerabevakning i offentlig verksamhet på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter

Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Dina rättigheter som bevakad - information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om dataskyddsförordningen och hur du kan lämna synpunkter och klagomål på behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.