Särskild satsning på romsk inkludering

Den romska flaggan

Hallsbergs kommun har fått stadsbidrag för att arbeta med romsk inkludering under 2023–2025. Bidraget syftar till att främja målgruppens möjligheter att känna sig inkluderade i Hallsbergs kommun, på samma sätt som andra barn och vuxna.

Tillsammans med sverigefinnar, tornedalingar, judar och samer är romer en av Sveriges fem nationella minoriteter. Ett krav för att anses vara en nationell minoritet är en lång historisk närvaro i Sverige som haft en påverkan på vårt gemensamma kulturarv. Romernas närvaro i Sverige kan spåras tillbaka till 1500-talet.

Vill höja kunskapen

Under två år kommer Maria Costyson, projektanställd på arbetsmarknads- och integrationsenheten, att driva Hallsbergs kommuns utvecklingsarbete för romsk inkludering.

Projektets syfte är att höja kunskapen om den romska minoriteten, där ett fokus blir att involvera kommunens medarbetare i arbetet och öka delaktigheten hos målgruppen romer. Även att inventera vilka behov som finns hos målgruppen och planera och utföra aktiviteter utifrån inventering av behov.

Arbetet startade i augusti 2023 och målet är bland annat att skapa kontaktytor och aktiviteter där kommunen kan samverka med målgruppen. Förhoppningsvis kan det leda till ökad inkludering i samhället och bidra till att romer kan känna stolthet över sin identitet och en ökad gemenskap.

Flera aktiviteter inplanerade

Under våren kommer arbetet främst att fokusera på dialog och delaktighet. Det blir även utbildningar och föreläsningar. Här är några exempel.

Träff Romani, onsdagar jämna veckor på AMI klockan 15.00-17.00
Vi ses och fikar, delar erfarenheter, kunskap, behov och önskemål.
Dessa träffar syftar till att ge ökad gemenskap samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Romernas nationaldag 8 april
Den 8 april är det romernas nationaldag, eller Internationella Romadagen som den också kallas. Den firas sedan 1990 till minne av den första romska världskongressen.

Utbildning/föreläsning i maj för kommunens medarbetare
Vi bjuder in till utbildning/föreläsning för socialtjänst, elevhälsa, kultur och fritid, arbetsmarknad och integration med flera, där målet är att höja kunskapen hos kommunens medarbetare.

Föreläsningen kommer att handla om romernas historia, fördomar, antiziganismen och eventuellt det romska språket. Det blir även frågestund.

Har du förslag på aktiviteter får du gärna höra av dig!

Alla som identifierar sig som romer och vill vara med och påverka arbetet med romsk inkludering i Hallsbergs kommun får väldigt gärna kontakta Maria Costyson.

Vill du veta mer om arbetet med romsk inkludering?

Maria Costyson, projektledare för romsk inkludering
E-post: maria.costyson@hallsberg.se
Telefon: 072-212 05 63

Kontakta Arbetsmarknads- och integrationsenheten
E-post: arbetsmarknadsenheten@hallsberg.se
Telefon: 072-500 12 30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.