Lokal för verksamhet inom skola och barnomsorg

Anmäl att du ska använda en lokal för verksamhet inom skola, förskola eller fritidshem.

Du som är ansvarig för en verksamhet ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Du måste anmäla din verksamhet och genomföra egenkontroller.

Anmäl din verksamhet

Verksamheter som är anmälningspliktiga

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Internationell skola

Om anmälningspliktiga verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska göra en anmälan till kommunen när du ska starta en verksamhet. Du måste också anmäla om du

 • utökar din verksamhet med nya lokaler på ny lokaladress
 • tar över en befintlig skola eller förskola.

Du ska också skicka in uppgifter om du utökar din befintliga verksamhet med nya lokaler på samma lokaladress.

Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Din anmälan ska vara hos kommunen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet.

Avgifter

 • När du gör en anmälan får du betala en anmälningsavgift. Avgiften betalas i efterskott.
 • Kommunen har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem och tar ut en fast årlig avgift för tillsynen.
 • Om du inte anmäler din verksamhet till kommunen minst sex veckor innan du startar får du betala en miljösanktionsavgift. Den är på 3 000 kronor.

Egenkontroll av inomhusmiljön

Förskolor, öppna förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De ska därför leva upp till kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många barn och ungdomar har problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla.

Du måste bedriva ett arbete för att förhindra att lokalerna eller verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Arbetet ska vara löpande och systematiskt. Det kallas egenkontroll och regleras i miljöbalken.

Exempel på riskfaktorer som måste kontrolleras:

 • Fuktskador
 • Radon
 • Dålig ventilation
 • Felaktig eller undermålig städning

Om egenkontroll av inomhusmiljön på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om faktorer som påverkar inomhusmiljön i skolan: God innemiljö- skrift från SKR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR:s broschyr Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk också på att söka de andra tillstånd som kan behövas.

Till exempel kan du behöva ansöka om bygglov och registrera livsmedelsverksamhet.

Privata verksamheter behöver också tillstånd enligt skollagen:

Starta eller utöka en fristående skola - information på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.