Tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

Anmäl hygienisk verksamhet. Läs om brandskydd, rökfria miljöer och kontroll av ventilation och hissar. Anmäl lokal för start av skola, förskola eller fritidshem.