Tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

Anmäl hygienisk verksamhet, läs om brandskydd, kontroll av ventilation och hissar, rökfria miljöer samt anmäl lokal för start av skola, förskola eller fritidshem.

 • Anmälan om hygienisk verksamhet

  Anmäl om hygienisk verksamhet till kommunen om du kommer utföra behandling som innebär risk för blodsmitta via skalpeller, nålar, piercingverktyg eller liknande. Anmälningsplikten gäller även badanläggningar och solarium.

 • Brandskydd

  Läs om hur du som ansvarig för en verksamhet, en byggnad eller ett evenemang ska göra för att följa lagar och regler för branskydd.

 • Lokal för skola, förskola eller fritidshem

  Anmäl om lokal för undervisning om du vill bedriva skola, förskola, fritidshem eller liknade verksamhet.

 • Kontroll av ventilation, OVK

  Läs om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, som du alltid ska göra innan du börjar använda ett ventilationssystem. I många byggnader ska OVK också göras regelbundet.

 • Kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar

  Se vilket ansvar du har om du äger en hiss eller annan anordning, som till exempel en rulltrappa, port eller grind.

 • Rökfria miljöer

  Se vilka miljöer som ska vara rökfria och vem som är ansvarig för att förbudet följs.

 • Blanketter för dig som är företagare

  Hämta blanketter som rör miljö, natur, säkerhet, hälsa, livsmedel, försäljning och alkoholservering.