Tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

Anmäl hygienisk verksamhet, läs om brandskydd, kontroll av ventilation och hissar, rökfria miljöer samt anmäl lokal för start av skola, förskola eller fritidshem.