Rökfria miljöer

Se vilka miljöer som ska vara rökfria och vem som är ansvarig för att förbudet följs.

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats

Med rökning menar man i lagen

 • rökning av tobak
 • upphettning av tobak (till exempel inhalering)
 • användning av elektroniska cigaretter
 • användning av örtprodukter för rökning
 • användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Miljöer som ska vara rökfria

Rökförbudet gäller i dessa miljöer:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik och de utrymmen som används av de som reser med kollektivtrafiken. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Restauranger, andra serveringsställen och uteserveringar.
 • Allmäna sammankomster och offentliga tillställningar. Till exempel konserter, marknader och teaterföreställningar.
 • Lokaler med dit allmänheten har tillträde, som mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner.
 • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi.
 • På lekplatser samt inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning.
 • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Du som äger eller förfogar över en plats är ansvarig för att förbudet följs

Om du äger eller förfogar över en plats som omfattas av rökförbudet är det du som är ansvarig för att se till att reglerna om rökfria miljöer följs.

Du ska dessutom

 • tydligt informera om rökförbudet genom skyltning
 • ingripa med information och tillsägelser vid behov.

Om du störs av någon annans rökning

Om du störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunens miljöenhet. Miljöenheten ansvarar för att ha tillsyn så att tobakslagen följs.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.