Kosmetiska produkter

Se vilka regler som gäller för dig som ska importera, distribuera, köpa in eller sälja vidare kosmetiska produkter, till exempel tvålar, parfymer eller smink.

Regler för kosmetiska produkter

För dig som ska tillverka, importera, distribuera, köpa in eller sälja vidare kosmetika gäller särskilda regler. Reglerna finns för att förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna eller att miljön påverkas negativt.

Kosmetiska produkter kan exempelvis vara

  • tvålar
  • krämer
  • parfymer
  • smink.

På Läkemedelsverket finns samlad information om vad som gäller för kosmetiska produkter.

Samlad information om regelverket för kosmetiska produkter på lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillverka, importera och sälja

Du behöver ta reda på vilken roll du har för din kosmetiska produkt, för att veta vilka regler som gäller. Enligt EU:s kosmetikaförordning finns två olika roller, antingen är man ansvarig person eller så är man distributör.

Läkemedelsverket har information om rollerna och vilka regler som gäller för dem.

Läs om att tillverka, importera och sälja kosmetika på lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska handla med kosmetiska produkter från svenska leverantörer - distributör

Du som köper kosmetiska produkter från en svensk leverantör för att sälja vidare produkterna inom Sverige har rollen distributör enligt EU:s kosmetikaförordning.

Om du ska tillverka eller importera från ett land utanför EU/EES - ansvarig person

Om du ska tillverka en produkt i ett land utanför EU/EES eller importera produkter från ett land utanför EU/EES är du ytterst ansvarig för att produkten inte skadar användaren eller miljön.

Du har då rollen ansvarig person enligt EU:s kosmetikaförordning..

Du ska anmäla produkterna till EU:s register CPNP

Du som i Sverige yrkesmässigt tillverkar, märker om, eller till Sverige importerar en kosmetisk produkt från ett land utanför EU/EES ska anmäla produkterna innan du får släppa ut dem på marknaden.

Du anmäler till dina produkter till EU:s kosmetikaregister CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)

Information om anmälan och avgifter till CPNP på lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Märkning

Du som tillverkar, importerar eller säljer en kosmetisk produkt ansvarar för att produkten är märkt på rätt sätt. På läkemedelsverket finns information om hur du ska märka dina produkter.

Information om märkning på lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att delar av informationen måste vara på svenska. Det gäller till exempel varningstexter. Om det saknas svensk text i märkningen måste du översätta informationen till svenska innan du släpper ut den på marknaden.

Produkternas innehåll

Du som släpper ut produkter på den svenska marknaden ansvarar för att kontrollera dina produkter inte innehåller några ämnen som kan innebära hälsorisker eller omfattas av särskilda restriktioner.

Det finns ämnen som inte får ingå i kosmetiska produkter. Andra ämnen får bara ingå i begränsad koncentration eller med andra begränsningar eller villkor vid användandet.

På Läkemedelsverkets webbplats finns information reglerna för innehållet i kosmetika.

Information om innehåll i kosmetika på lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöenheten kontrollerar din verksamhet

Kommunens miljöenhet och Läkemedelsverket kontrollerar att dina kosmetiska produkter följer reglerna. Vi kan besluta att du inte får sälja dina kosmetiska produkter om de innehåller förbjudna ämnen eller inte uppfyller reglerna om märkning. Vid misstanke om miljöbrott anmäler vi överträdelser av reglerna till åklagaren.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.