Brandskydd

Läs om hur du som ansvarig för en verksamhet, en byggnad eller ett evenemang ska göra för att följa lagar och regler för branskydd.

Nerikes brandkår är tillsynsmyndighet. Det betyder att de ska kontrollera att lagarna som rör brandskydd följs.

Om tillsyn på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats