Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Anmäl att du ska starta eller göra förändringar i en hygienisk verksamhet. Se vilka typer av verksamheter som ska anmälas.

Hygienverksamheter som kräver anmälan

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga.

Enligt Socialstyrelsen omfattas följande verksamheter av anmälningsplikten:

 • Akupunktur
 • Barberare
 • Fotvård
 • Håltagning med kassett
 • Injektionsbehandling som inte innehåller läkemedel, blod eller filler
 • Kosmetisk tatuering
 • Lansetter
 • Manikyr
 • Microblading
 • Microneedling
 • Nagelsalong
 • Nagelskulptering
 • Nagelterapeutisk verksamhet
 • Pedikyr
 • Piercing
 • Tatuering
 • Wet cupping/hijama
 • Vissa injektionsbehandlingar som inte innehåller läkemedel, blod eller filler
 • Andra typer av behandlingar där man använder stickande eller skärande verktyg, till exempel diatermi eller nålepilering.

Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta än andra och är därför anmälningspliktiga. Miljöenheten har ansvar för tillsynen av alla hygienverksamheter i kommunen.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Kontakta miljöenheten om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Anmäl hygienisk verksamhet

Du ska göra en anmälan om du ska starta en verksamhet där skärande eller stickande verktyg används. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du planerar att starta.

Du behöver också göra en anmälan när du ska:

 • utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
 • byta lokal
 • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
 • bygga ut eller göra betydande förändringar i lokalen, till exempel göra ett nytt behandlingsrum
 • arrangera en mässa eller ett event där behandlingar med stickande eller skärande verktyg erbjuds till allmänheten
 • byta organisationsnummer
 • vara gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med posten.

Adressen står på blanketten

Avgifter

Kommunen tar ut en fast anmälningsavgift för anmälan av hygienverksamhet.

Vissa yrkeshygieniska verksamheter har årlig avgift medan andra har timavgift. Klassning och avgift görs efter att tillsyn har gjorts.

Miljösanktionsavgift - om du startar utan att registrera

Om du inte har anmält din verksamhet innan du startar riskerar du att få betala böter, en så kallad miljösanktionsavgift.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hygienisk verksamhet. Du kan bland annat ladda ner en handbok. Den tar upp det mesta du behöver känna till om hälsorisker med mera.

Om hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens webbutbildning i basala hygienrutiner

Om du vill uppdatera dina kunskaper har Socialstyrelsen en kort gratis webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. Den kan även vara tillämpbar för din verksamhet.

Socialstyrelsens webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.