Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Anmäl att du ska starta eller göra förändringar i en hygienisk verksamhet. Se vilka typer av verksamheter som ska anmälas.

Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta än andra och är därför anmälningspliktiga. Miljöenheten har ansvar för tillsynen av alla hygienverksamheter i kommunen.

Anmäl hygienisk verksamhet

Du ska skicka in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta en stickande och skärande verksamhet.

Du behöver också göra en anmälan när du ska:

 • utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
 • byta lokal
 • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
 • bygga ut eller göra betydande förändringar i lokalen, till exempel göra ett nytt behandlingsrum
 • arrangera en mässa eller ett event där stickande eller skärande behandlingar erbjuds till allmänheten
 • byta organisationsnummer
 • vara gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Hygienverksamheter som kräver anmälan

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga.Till dessa räknas till exempel

 • akupunktur
 • fotvård
 • piercing
 • tatuering
 • kosmetisk tatuering
 • microneedling
 • wet cupping/hijama
 • lansetter
 • vissa injektionsbehandlingar.

Kontakta miljöenheten om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Avgifter

Kommunen tar ut en fast anmälningsavgift för anmälan om start av hygienverksamhet.

Du får betala en timavgift

 • när du anmäler en ändring av en redan anmäld verksamhet
 • vid återbesök
 • vid klagomål.

Miljösanktionsavgift - om du startar utan att registrera

Om du inte har anmält din verksamhet innan du startar riskerar du att få betala böter, en så kallad miljösanktionsavgift.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hygienisk verksamhet. Du kan bland annat ladda ner en handbok som tar upp det mesta du behöver känna till om hälsorisker med mera.

Om hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.