Registrera livsmedelsverksamhet

Registrera livsmedelsverksamhet om du planerar att starta en verksamhet där livsmedel hanteras. Du måste registrera den hos kommunen minst 14 dagar innan du startar.

Livsmedelslagstiftningen

Oavsett om det gäller ett företag, en förening eller en privatperson, om verksamheten bedrivs privat eller offentligt, med eller utan vinstsyfte, så finns det lagar och regler att följa för alla som planerar att släppa ut någon form av livsmedel på marknaden.

Läs om livsmedelslagstiftningen på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Avgifter

Anmälningsavgift

Vid registrering av ny livsmedelsverksamhet får du betala 960 kronor i anmälningsavgift. Vi skickar en faktura till dig efter att du fått vår bekräftelse om att verksamheten är registrerad.

Årlig kontrollavgift

 • När du startat verksamheten får den en årlig kontrolltid som fastställs av en såkallad riskklassning, där vi bland annat tittar på
  • vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning
  • verksamhetens arbete med att utforma menyer och märka livsmedel
  • hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska och om du missköter verksamheten kan vi bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga avgiften.
 • Kontrolltiden som fastställts vid riskklassningen, multipliceras med gällande timtaxa, som är 960 kronor. Summan av uträkningen blir den årliga kontrollavgiften.

Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om ordinarie kontroll visar brister i livsmedelsföretagets verksamhet, krävs extra kontroll för att se att bristerna har åtgärdats. Företaget debiteras för den extra kontrollen genom timdebitering. Timdebitering kan även bli aktuellt vid konstaterade matförgiftningar. Timtaxa för extra offentlig kontroll är 810 kronor.

Bra att tänka på

Det finns många regler att följa och kontakter du kan behöva ta när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Här skriver vi ned några punkter som kan vara bra att tänka på:

 • Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sedan startar ett bolag. Mer information hittar du hos Bolagsverket.
 • Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler.
 • Innan du startar måste du registrera din verksamhet.
 • Om du kommer att använda dricksvatten från egen brunn måste du även göra en registrering om detta.

Beroende på vad du kommer att göra i din verksamhet kan du behöva söka andra tillstånd och kontakta fler myndigheter. De vanligaste tillstånden är:

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00.

E-post: dos@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.