Förskolan Vibytorp

En del av förskolan Vibytorps byggnad och gård

Förskolan Vibytorp ligger på Bondevägen i södra Hallsberg.

Om förskolan

Vibytorp har två avdelningar:

Yngre - barn 1 - 3 år.

Äldre - barn 3 år och uppåt.

Kontakta Vibytorp

Besöksadress: Bondevägen 1 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Vibytorp, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon: 070-387 64 95

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel och annan information

Kvalitetsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.