Regler och information - förskola

Läs om hur du ansöker om plats, hur du lägger in schema, avgifter, dagar då vi har begränsat öppethållande med mera.

Barn mellan 1 och 6 år som är folkbokförda i Hallsbergs kommun kan få plats i förskoleverksamhet.

Det gäller om du som är vårdnadshavare

  • arbetar
  • studerar
  • är arbetssökande
  • är föräldraledig.

Du får normalt plats på en förskola i orten du bor i. Men undantag kan göras. Till exempel om du hellre vill ha plats på en förskola som ligger i den ort där du arbetar.

Ansök eller säg upp plats

Du bör ansöka om plats i förskola senast fyra månader innan ditt barn ska börja. Uppsägningstiden är en månad.

Ansök eller säg upp plats

Dagar då förskolorna har begränsat öppethållande eller stänger tidigare

Tre gånger under höstterminen och två gånger under vårterminen är de flesta förskolorna stängda. En gång i månaden stänger förskolorna klockan 16.00.

Begränsat öppethållande vårterminen 2024
5 februari och 14 juni.

Begränsat öppethållande höstterminen 2024
12 - 13 september och 28 oktober.

Begränsat öppethållande vårterminen 2025
6 februari och 13 juni.

Om ditt barn behöver vara på förskolan dessa dagar ska du säga till personalen i god tid innan. Under dessa dagar kan ditt barn få vara på en annan förskola.

För förskolorna i Hallsberg, Östansjö och Vretstorp är det Kompassen och Äppellunden i Hallsberg som har öppet.

För förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn varierar det vilken förskola som har öppet. Fråga personalen på din förskola.

Barnets schema

Ditt barn får vara på förskolan under tiden du arbetar eller studerar och när du reser till och från jobbet eller skolan.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig gäller speciella regler.

Om barnets schema ändras så meddela förskolan snarast.

Du kan registrera barnets schema i appen Edlevo och i e-tjänsten Edlevo.

Guide för att lägga in barnets schema i Edlevo Pdf, 776.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också lämna in en blankett.

Blankett för schema för barns vistelsetid Pdf, 135.5 kB, öppnas i nytt fönster.

När du arbetar eller studerar

Ditt barn får vara på förskolan under tiden du arbetar och när du reser till och från jobbet.

Om du studerar på till exempel heltid får ditt barn vara 40 timmar i veckan på förskolan och när du reser till och från skolan.

Ditt barn är ledigt när du är ledig eller har semester.

När ditt barn fyllt tre år

Från höstterminen det året ditt barn fyller 3 år får hen gå i förskola 15 timmar i veckan. Det kallas avgiftsfri allmän förskola och kostar inget.

Ditt barn får vara på förskolan 15 timmar i veckan även om du är ledig.

Barnet får bara vara på förskolan under skolans terminer och är ledigt på lov och studiedagar.

Se skolans terminer och lov.

Tiderna kan variera något mellan de olika förskolorna och planeras tillsammans förskola och hemmet. Vanligt förekommande är tre dagar i veckan, klockan 08.00-13.00.

Om du behöver omsorg mer än 15 timmar i veckan betalar du en reducerad avgift.

När du är arbetssökande, föräldraledig med mera

Du som är arbetssökande eller föräldraledig med ett syskon får lämna ditt barn på förskolan 15 timmar i veckan. Det gäller också dig som har graviditetspenning eller pension.

Om ditt barn är 1 - 3 år

Barnet får vara på förskolan 15 timmar per vecka året runt, förutom när vårdnadshavare har semester. Tiderna kan variera något mellan de olika förskolorna och planeras tillsammans förskola och hemmet. Vanligt förekommande är tre dagar i veckan, klockan 08.00-13.00. Du betalar en avgift för din förskoleplats.

Om ditt barn är 3 - 6 år

För barn över 3 år finns två alternativ:

Avgiftsfri allmän förskola. Ditt barn får vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans terminer. På lov och lediga dagar är barnet ledigt.

Skolans terminer och lov.

Tiderna kan variera något mellan de olika förskolorna och planeras tillsammans förskola och hemmet. Vanligt förekommande är tre dagar i veckan, klockan 08.00-13.00.

Avgiftsbelagd plats. Ditt barn får vara på förskolan 15 timmar i veckan året runt, förutom när vårdnadshavare har semester. Tiderna kan variera något mellan de olika förskolorna och planeras tillsammans förskola och hemmet. Vanligt förekommande är tre dagar i veckan, klockan 08.00-13.00.

Om du är arbetssökande kan ditt barn få vara på förskolan under andra tider. Det gäller till exempel om du ska på en arbetsintervju eller ett besök på Arbetsförmedlingen.

Avgift för barnomsorg

Hur mycket du behöver betala för din plats beror på hushållets totala inkomst per månad före skatt.

De inkomster som ingår är

  • lön per månad före skatteavdrag
  • andra skattepliktiga inkomster
  • inkomster från ett annat land.

Bidrag är inte en avgiftsgrundande inkomst och räknas inte med.

Det finns ett högsta belopp du kan få betala för en plats. Det kallas maxtaxa.

Nivåer för maxtaxa på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för barnomsorg, kostnad per månad


Procent av hushållets inkomst

Barn 1

3 %

Barn 2

2 %

Barn 3

1 %

Barn 4

Ingen kostnad

Från höstterminen året ditt barn fyller 3 år får hen gå i allmän avgiftsfri förskola. Om ditt barn behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan betalar du en reducerad avgift. Du betalar också en avgift under skolloven.

Reducerad avgift för barn över 3 år, kostnad per månad


Procent av hushållets inkomst

Barn 1

2,75 %

Barn 2

1,75 %

Barn 3

0,75 %

Barn 4

Ingen kostnad

Ändra dina inkomstuppgifter

Ditt hushålls inkomster påverkar hur mycket du betalar för platsen

Du är själv ansvarig för att vi har rätt uppgifter om hushållets inkomster. Om du till exempel blir sambo med någon är det viktigt att registrera den nya inkomsten. Den personens inkomst räknas in även om hen inte är vårdnadshavare till barnet.

Du registrerar dina inkomstuppgifter i e-tjänsten i Edwise. Du kan också lämna in en blankett.

Logga in i Edwise och ändra inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för inkomstuppgift Pdf, 619.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftskontroll

Vi jämför hur mycket ditt hushåll har tjänat och hur mycket hushållet har betalat för barnomsorgen. Därför är det viktigt att du anmäler när din inkomst ändras.

Om du till exempel blir sambo med någon är det viktigt att registrera den nya inkomsten. Den personens inkomst räknas in även om hen inte är vårdnadshavare till barnet.

Om det visar sig att ditt hushåll har betalat för mycket får du tillbaka pengar. Om du/ni har betalt för lite får du/ni en faktura att betala.

Kontrollen görs av det år som ligger två år tillbaka i tiden. 2022 är det alltså ditt hushålls inkomst från 2020 som kontrolleras. Att det tar tid beror på att det är först efter två år vi kan få dina/era taxeringsuppgifter från Skatteverket. 

Kontrollen görs varje år i februari till mars.

Delad faktura

Avgiftsfri allmän förskola

Ditt barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år till hen börjar förskoleklass.

Den avgiftsfria allmänna förskolan är 525 timmar per år under grundskolans terminer.

Avgiftsfri allmän förskola är en del av förskolan och ingen särskild verksamhet.

För barn med placeringstid mer än 525 timmar per år ingår den allmänna förskolan i placeringstiden. Avgiften reduceras i stället enligt gällande taxa.

För barn med ett omsorgsbehov mindre än 15 timmar per vecka erbjuds tid upp till 15 timmar per vecka. Det gäller inom ramen för den avgiftsfria allmänna förskolan.

Förskolan ska ses som ett första steg i utbildningssystemet. Den ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Därför viktigt att alla barn har tillgång till den.

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats men det är frivilligt att delta.

Byt mellan avgiftsbelagd och avgiftsfri förskola

Ansök om byte av förskola

Om du vill byta till en annan förskola gör du en ansökan i vår e-tjänst. Du kan också göra din ansökan med blankett.

Ansök om byte av förskola i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om byte av förskola med blankett Pdf, 216.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bytet sker så snart det är möjligt. Hur lång tid det tar beror på om det är andra barn i kö. Det beror också på vilka möjligheter till placering som finns, till exempel gruppernas ålderssammansättning.

Du får erbjudandet om ny plats i vår lärplattform Edwise. Där ska du också bekräfta att du vill ha den nya platsen.

Förskolornas öppettider

Förskolorna har öppet på vardagar kl. 06.00 - 18.00. Om du behöver ha ditt barn på förskolan andra tider pratar du med rektorn på din förskola.

Förskolor eller avdelningar på förskolor slås ibland ihop vid öppning och stängning.

Om du behöver barnomsorg kvällar eller nätter kan du ansöka om omsorg på obekväm tid

Modersmålsstöd i förskolan

I förskolan får ditt barn möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som ingår i den dagliga förskoleverksamheten.

Barn som tillhör något av de nationella minoritetsspråken kan också få modersmålsstöd. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

Plats för barn från andra kommuner

Kommunen har skyldighet att ta emot ett barn från en annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Om det inte finns särskilda skäl kan barn från en annan kommun tas emot om det finns plats.

Barn som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd

Barn som är asylsökande och barn med tillfälligt uppehållstillstånd som vistas i Hallsbergs kommun har rätt till plats i förskoleverksamhet.

Omsorg på obekväm tid

Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om att ditt barn ska få barnomsorg då. Det kallas omsorg på obekväm tid.

Ansök om omsorg på obekväm tid

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.