Förskolan Treudden

En del av förskolan Treuddens byggnad

Treudden ligger på Sodomvägen i västra Sköllersta.

Om förskolan

Förskolan har tre hemvister:

  • Stubben och Stenen - för de yngre barnen.
  • Skogen - för de äldre barnen.

Kontakta Treudden

Besöksadress: Sodomvägen 11 i Sköllersta

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Treudden, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Stubben: 070-783 31 00

Telefon, Stenen: 072-202 44 48

Telefon, Skogen: 070-323 64 77

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67, sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Sanna Gevert: 0582-68 60 01, sanna.gevert@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel och annan information

Kvalitetsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.