Förskolan Folkasbo

En del av förskolan Folkasbos byggnad och gård

Folkasbo ligger vid Folkasboskolan i Pålsboda.

Om förskolan

Förskolan Folkasbo består av två avdelningar: Båten och Tåget

Kontakta Folkasbo

Besöksadress: Skolgatan i Pålsboda

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Folkasbo, Områdeskontoret Folkasboskolan, 694 80 Hallsberg

Telefon, Tåget: 070-360 93 85

Telefon, Båten: 072-204 02 88

Rektor Emma Dahlberg: 0582-68 60 43, emma.dahlberg@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Söderek Karlsson: 0582-68 60 00, karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel och annan information

Kvalitetsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.