Motionsspår och skidspår

Hitta till kommunens motionsspår och skidspår. Se spårens längd, sträckning och banprofil.

Stocksätterspåret i Hallsberg

Spårets start: Vid Stocksätterskolan.

Längd: 2,5 kilometer.

Hitta dit: Se Stocksätterspåret i karta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: OK Tisaren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Stocksätter

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Stocksätter

Långängspåret i Hallsberg

Spårets start: Vid orienteringsklubbens stuga på Korsbergsgatan 3.

Hitta dit: Se Långängsspåret i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 2,6 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: OK Tisaren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större.

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Långängen

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Långängen

Motionsspår i Pålsboda

Spårets start: Vid idrottsplatsen.

Hitta dit: Se motionsspåret i Pålsboda i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Pålsboda GoIF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större.

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Pålsboda

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Pålsboda

Skidspår i Pålsboda

Spårets start: Vid idrottsplatsen. Spåret går runt Tarsta.

Hitta dit: Se idrottsplatsen i Pålsboda i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 7 kilometer.

Belysning: Nej.

Sköts av: Pålsboda GoIF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motionsspår i Sköllersta

Spårets start: Mitt emot Sköllervallen.

Hitta dit: Se motionsspåret i Sköllersta i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Sköllersta idrottsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större.

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Sköllersta

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Sköllersta

Motionsspår i Vretstorp

Spårets start: Folkets park.

Hitta dit: Se motionsspåret i Vretstorp i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 3,4 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Vretstorps idrottsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större.

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Vretstorp

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Vretstorp

Skidspår i Vretstorp

Spårens start: Fredriksbergs idrottsplats. Spåret går runt idrottsplatsen.

Hitta dit: Se Fredriksbergs idrottsplats i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längder: 2,5 och 1,4 kilometer.

Belysning: Nej.

Sköts av: Vretstorps idrottsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motionsspår i Östansjö

Spårets start: Östansjö skola.

Hitta dit: Se motionsspåret i Östansjö i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 2,3 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Östansjö skidklubb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större.

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Östansjö

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Östansjö

Motionsspår i Hjortkvarn

Spårets start: Vid Hjortvallen.

Hitta dit: Se motionsspåret i Hjortkvarn i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Hjortkvarns idrottsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar spårets sträckning
Klicka för att visa bilden större.

Karta som visar sträckning för motionsspåret i Hjortkvarn

Diagram som visar banprofilen
Klicka för att visa diagrammet större.

Diagram som visar banprofil för motionsspåret i Hjortkvarn

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.