Motionsspår och skidspår

Hitta till kommunens motionsspår och skidspår. Se hur långa spåren är och vilka som sköter dem.

Stocksätterspåret i Hallsberg

Spårets start: Vid Stocksätterskolan.

Längd: 2,5 kilometer.

Hitta dit: Se Stocksätterspåret i karta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: OK Tisaren.länk till annan webbplats

Långängspåret i Hallsberg

Spårets start: Vid orienteringsklubbens stuga på Korsbergsgatan 3.

Hitta dit: Se Långängsspåret i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 2,6 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: OK Tisaren.länk till annan webbplats

Motionsspår i Pålsboda

Spårets start: Vid idrottsplatsen.

Hitta dit: Se motionsspåret i Pålsboda i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Pålsboda GoIF.länk till annan webbplats

Skidspår i Pålsboda

Spårets start: Vid idrottsplatsen. Spåret går runt Tarsta.

Hitta dit: Se idrottsplatsen i Pålsboda i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 7 kilometer.

Belysning: Nej.

Sköts av: Pålsboda GoIF.länk till annan webbplats

Motionsspår i Sköllersta

Spårets start: Mitt emot Sköllervallen.

Hitta dit: Se motionsspåret i Sköllersta i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Sköllersta idrottsförening.länk till annan webbplats

Motionsspår i Vretstorp

Spårets start: Folkets park.

Hitta dit: Se motionsspåret i Vretstorp i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 3,4 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Vretstorps idrottsförening.länk till annan webbplats

Skidspår i Vretstorp

Spårens start: Fredriksbergs idrottsplats. Spåret går runt idrottsplatsen.

Hitta dit: Se Fredriksbergs idrottsplats i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längder: 2,5 och 1,4 kilometer.

Belysning: Nej.

Sköts av: Vretstorps idrottsförening.länk till annan webbplats

Motionsspår i Östansjö

Spårets start: Östansjö skola.

Hitta dit: Se motionsspåret i Östansjö i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Östansjö skidklubb.länk till annan webbplats

Motionsspår i Hjortkvarn

Spårets start: Vid Hjortvallen.

Hitta dit: Se motionsspåret i Hjortkvarn i kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längd: 2,5 kilometer.

Belysning: Ja.

Skidspår på vintern: Ja.

Sköts av: Hjortkvarns idrottsförening.länk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.