Naturområden

Läs om de naturområden som kommunen sköter om.

Ekoparken

I Hallsbergs tätort finns en stor ekologisk park. Parkens huvudsyfte är att fungera som fördröjning och rening av dagvatten. I parken finns promenadstråk och lekpark.

Hänsynsområde vid Östra dammen

Vid Östra dammen är det ett så kallat hänsynsområde från 1 april till 31 juli. Det ska skydda fåglarna under deras häckningstid. Du som besöker parken uppmanas att ta hänsyn till fåglarna och inte störa dem. Platsen är markerad med skyltar.

Naturreservat kommunen äger och sköter

Broby äng

Se Broby äng i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broby äng är ett naturreservat som ligger i Viby. Naturreservatet består av en lundartad lövskog och en mindre äng. Hela området var förr öppen jordbruksmark. Vid parkeringen finns en före detta åker som numera sköts som äng genom årlig slåtter.

I anslutning till Broby äng ligger även två andra naturreservat som Länsstyrelsen äger och sköter: Nalavibergs ekäng och Oxaryggen. Genom reservaten leder en markerad stig genom ekhagar och lundar.

Om Nalavibergs ekäng på visithallsberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Nalavibergs ekäng på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Oxaryggen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stocksätterskogen

Se Stocksätterskogen i karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stocksätterskogen ligger i anslutning till Stocksätterskolan centralt i Hallsberg. Det är en skog som erbjuder en vacker lövsal som är trivsam för både människor, växter och djur. Området har använts för rekreation under lång tid, då gamla folkets park låg i dess södra ände. Stigar gör så att det går att ta sig genom området åt alla möjliga håll.

Skogen består av många olika lövträdsarter som skapar fin livsmiljö för ett myller av arter. Björk och hassel dominerar. Till den levande skogen hör också den döda veden. Gamla torra grenar, stubbar och omkullfallna träd ger liv åt både insekter och svampar.

I naturreservaten är det inte tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar. Skada växtligheten i övrigt genom plocka eller gräva upp växter som örter, gräs, ris, svampar, mossor och lavar
  • störa eller skada djurlivet till exempel genom att samla in insekter, klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur
  • rida
  • parkera annat än på anvisad plats
  • framföra cykel eller motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, skylt, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.